Evaluering og prøver

Politik_116 2013 06 10 DLF 052
Afgangsprøver

Danmarks Lærerforening mening om afgangsprøver generelt.

Nationale test

Læs mere om, hvad Danmarks Lærerforening mener om nationale tests

PISA

Om PISA, OECDs internationale stikprøve-undersøgelse blandt 15-årige skoleelever.

Evaluering

Danmarks Lærerforening mening om evaluering generelt.