Evaluering og prøver

Afgangsprøver

Danmarks Lærerforening mening om afgangsprøver generelt.

Nationale test

Læs mere om, hvad Danmarks Lærerforening mener om nationale tests

PISA

Om PISA, OECDs internationale stikprøve-undersøgelse blandt 15-årige skoleelever.

Evaluering

Danmarks Lærerforening mening om evaluering generelt.