Afgangsprøver

Generelt om afgangsprøver

Danmarks Lærerforening arbejder for, at:

  • Folkeskolens prøver løbende udvikles, så de afspejler den daglige undervisning i folkeskolen både i form og indhold.
  • Der skal indgå såvel en mundtlig, en skriftlig, en praktisk/musisk og en almendannende dimension i folkeskoleprøverne, ligesom prøverne skal veksle mellem individuelle og mere gruppebaserede projektprøver.
  • Afslutningen på folkeskolen ikke skal være en eksamen, som eleverne kan dumpe til.
  • Prøverne skal ikke være adgangsgivende til ungdomsuddannelserne.
  • Det er ikke nødvendigt, at alle prøver bedømmes med ekstern censur.
  • En del af de nuværende afgangsprøver skal afløses af løbende evaluering af elevernes læring, der finder sted på alle klassetrin, og som har et læringssigte for eleverne.
  • Den løbende evaluering tilrettelægges på skolen og kan have form af større projekter eller opgaver, der har udgangspunkt i fagmålene.
  • Der formuleres en række forsøg med evalueringsformer på 9. klassetrin, der helt kan erstatte afgangsprøven i enkelte fag.