Evaluering

Den løbende evaluering er en del af undervisningens tilrettelæggelse og et anliggende for den enkelte skole.

Danmarks Lærerforening mener, at: 

  • Evaluering er et helt nødvendigt redskab i undervisningen og et helt afgørende grundlag for dialog med elever, forældre, politikere og befolkning om kvaliteten i skolens arbejde

  • Evaluering er en del af den professionelle lærers arbejde. En løbende evaluering giver anledning til refleksion og er afsæt for, at lærerne i et kollegialt samarbejde kan videreudvikle deres arbejde.

Evaluering og folkeskoleloven

Kravet til den løbende evaluering er fastlagt i folkeskolelovens § 13, stk. 2. Som et led i undervisningen skal læreren løbende foretage evaluering af elevens udbytte.

Evalueringen skal danne grundlag for vejledning af den enkelte elev og for den videre planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen, samt for underretning af forældrene om elevens udbytte af undervisningen.

Et anliggende for den enkelte skole

Den løbende evaluering er en del af undervisningens tilrettelæggelse og derfor et anliggende for den enkelte skole.

Den enkelte lærer og det enkelte lærerteam har over for skolens leder ansvaret for at vælge evalueringsform i forhold til eleverne og det pågældende undervisningsforløb.