Fællesskabets skole

I samarbejde med 3F og FOA har DLF udviklet fem dogmer for folkeskolen som fællesskabets skole. Læs her om tankerne bag samarbejdet mellem de tre fagforeninger. I menuen til højre kan du folde de fem dogmer ud og downloade e-bogen Fællesskabets Skole.

Folkeskolen er den vigtigste fællesskabende institution for vort samfund. Netop derfor er det bekymrende, at andelen af forældre, der vælger folkeskolen fra, er stigende.

3F, FOA og Danmarks Lærerforening vil bidrage til at vende denne udvikling. Derfor er vi gået sammen om et partnerskab FOR folkeskolen, der hviler på fem dogmer.

  1. Alle børn får lige muligheder
  2. Alle børn sikres grundlæggende kundskaber og sociale kompetencer.
  3. Alle børn lærer at tilegne sig viden
  4. Alle børn lærer kritisk at vurdere udsagn og informationer
  5. Alle lærer at respektere alle.

Folkeskolen som fællesskabets skole er fundamentet for vores børns og Danmarks fremtid. Folkeskolen er afgørende for vores børns muligheder for at takle de udfordringer, de møder i livet, og er af afgørende betydning for vores demokrati.

Folkeskolen skal være fællesskabets skole, hvor alle bør opleve, at de er en del af et forpligtende fællesskab, hvor de ikke blot kan vælge deres medmennesker til og fra. I fællesskabets skole lærer børnene former for adfærd og samvær, så der er plads til alle. I folkeskolen møder børn på tværs af baggrunde hinanden i et fælles mål om at uddanne sig til livet – at blive i stand til at træffe gode valg.

Fællesskabet skole bygger på vores samfunds demokratiske traditioner og er i virkeligheden selve forudsætningen for det danske demokrati. Demokrati vindes ikke én gang for alle. Det skal læres, næres og udvikles i hver generation.

Vi skal satse mere på folkeskolen – vi skal værne om den og udvikle den.  

Initiativet er ikke funderet i en bestemt politiske anskuelse, men udspringer alene af kærlighed til folkeskolen. Og troen på en god skole for alle.

Vi har bedt en række danskere fortælle om deres folkeskoletid. Du kan læse om deres oplevelser i folkeskolen i bogen Fællesskabets Skole. Forfatternes vidnesbyrd er meget forskellige, men alle fortæller de om den store forskel, folkeskolen har gjort for dem. Om fællesskaber. Om kammeratskab. Om god undervisning. Om frikvarterer. Om en folkeskole, der satte sit præg på deres liv.