Fag

Fælles Mål Fælles Mål

Danmarks Lærerforening holdning til Fælles Mål (nationale mål).

IT i undervisningen IT i undervisningen

Danmarks Lærerforenings holdning til den øgede digitalisering i folkeskolen.

Undervisningsdifferentiering Undervisningsdifferentiering

Princippet i undervisningsdifferentiering er at ta...

Faglig læsning og skrivning Faglig læsning og skrivning