Fag

Fælles Mål

Danmarks Lærerforening holdning til Fælles Mål (nationale mål).

IT i undervisningen

Danmarks Lærerforenings holdning til den øgede digitalisering i folkeskolen.

Undervisningsdifferentiering

Undervisningsdifferenciering er et væsentligt princip i enhedsskolen.