Fælles mål

Her på siden kan du læse om:

 

Bekendtgørelse om Fælles Mål pr. 15. marts 2018

Bekendtgørelsen om lempelserne i bindingerne i Fælles Mål er trådt i kraft d. 15.3.2018. Lempelserne er bl.a. et resultat af et massivt pres fra Danmarks Lærerforening for at sikre skoler og lærere et professionelt råderum ift. planlægning af undervisningen. Det er nu kun fagenes formål og de overliggende kompetencemålene, der er bindende, mens de 3170 underliggende færdigheds- og vidensmål er gjort vejledende.

Link til gældende bekendtgørelse: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/186

 

Danmarks Lærerforening er med til at rådgive ministeren

Danmarks Lærerforening er repræsenteret ved formand for Undervisningsudvalget Jeanette Sjøberg i en rådgivningsgruppe, der skal rådgive undervisningsministeren ift. implementeringen af de nye regler.

Rådgivningsgruppen har professor Lene Tangaard som formand og består af lærere, ledere, videnspersoner samt repræsentanter fra Danmarks Lærerforening, KL, Børne- og Kulturchefforeningen og Skolelederforeningen.

For uddybende beskrivelse af gruppens opgave, herunder navnene på gruppens medlemmer og gruppens kommissorium, se Undervisningsministeriets hjemmeside: https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/okt/171025-ny-raadgivningsgruppe-skal-foelge-aftale-om-faelles-maal-i-folkeskolen-til-doers