Praksisnær undervisning i skolen

Danmarks Lærerforening og KL står bag et projekt om praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning. Find inspirationsmaterialer og anbefalinger.

Danmarks Lærerforening og KL står bag et projekt, der giver svar på, hvad praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning er.

Projektet giver samtidig skoler og lærere inspiration til, hvordan de kan koble fagene til elevernes hverdag, erfaringer og interesser. Dyk ned i projektets meget håndgribelige inspirationsmaterialer og anbefalinger:

Læs om praksisnær undervisning på www.vpt.dk

Projektet hedder 'Styrket inddragelse af den praksisnære og anvendelsesorienterede dimension i folkeskolen,' og bag det står Fremfærd Børn, der er et samarbejde mellem parterne på det kommunale arbejdsmarked om at udvikle velfærdssamfundets kerneopgaver.

I projektet har VIA University College etableret et videngrundlag for praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning i et dannelsesmæssigt perspektiv.

Det baserer sig på en forskningsmæssig kortlægning af praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning, på en analyse af policy på området og på viden og erfaringer fra skolernes arbejde med praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning. Du kan læse mere om videngrundlaget og projektets resultater i den afsluttende rapport.

Projektet er gennemført fra februar til november 2019, og Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening er projektledere.

Folder og plakat

Hent folder om praksisnær undervisning (pdf)

Hent plakat om praksisnær undervisning (pdf)