Flersprogede elever

Folkeskolen er for alle elever - uanset etnisk baggrund.

Danmarks Lærerforening har udarbejdet en  politik vedrørende flersproglighed i folkeskolen. Foreningen ønsker at sætte fokus på, at alle elever får den rette undervisning.

 

Oplæg til inspiration og debat

Flere kommuner og skoler har ikke de fornødne ressourcer til at løfte opgaven med at give elever med en flersproglig baggrund den rette undervisning. Foreningens politik skal derfor ses som et oplæg til diskussion på skolerne og med kommunerne om prioritering af ressourcerne. Desuden kan udspillet bruges som oplæg til inspiration og debat på skolerne vedrørende undervisning af flersprogede elever.

 

Skolens opgave med flersproglighed

Foreningen peger i udspillet alene på skolens opgave i forhold til flersproglighed og folkeskolens fællesskab. Herunder rammer og ressourcer, elevernes undervisning samt uddannelse og efteruddannelse af lærere og børnehaveklasseledere. Udspillet forholder sig ikke til de omkringliggende politiske faktorer, der vedrører social-, bolig – og familiepolitik.

Baggrundspapir til politikudspillet giver konkret viden og forslag til redskaber samt en uddybning af foreningens valg af begrebet ”flersproglighed”.