Grøn omstilling og bæredygtighed

Danmarks Lærerforening arbejder for et bæredygtigt samfund og grøn omstilling.

På kongressen 8. december 2020 besluttede Danmarks Lærerforening, at vi vil være synlige i kampen for et demokratisk og bæredygtigt samfund. Vi vil arbejde for, at politiske beslutninger om grøn omstilling og bæredygtighed er socialt retfærdige, og at Paris-aftalen indfries. 

Danmarks Lærerforening arbejder for:

  • at støtte op om arbejdet med at inddrage grøn omstilling og bæredygtighed i undervisningen i folkeskolen

  • at påvirke samfundets udvikling med grøn omstilling og bæredygtighed på skolerne, i kommunerne og på nationalt og internationalt plan

  • at skabe konkrete ændringer hen mod grøn omstilling indadtil i organisationen

Læs om kongresvedtagelsen om grøn omstilling og bæredygtighed

DLF's opgave som lærerfagforening

Viden og uddannelse spiller en væsentlig rolle i kampen mod klimaforandringerne, og i folkeskolen dannes eleverne til at blive aktive, kompetente deltagere i et demokratisk samfund. Spørgsmål om bæredygtighed er en væsentlig del af den almene og demokratiske dannelse, der finder sted i skolen. DLF har vedtaget disse principper for arbejdet mod en bæredygtig udvikling.

DLF's opgave som en del af fagbevægelsen

Fagbevægelsen har gennem årene kæmpet for gode leveforhold for lønmodtagere. Det gælder ikke alene løn og arbejdsforhold, det gælder også ret til uddannelse og sundhed. Generelt har fagbevægelsen kæmpet for et samfund præget af lighed, retfærdighed og demokrati.

Klimakrisen truer leveforholdene for mennesker generelt på kloden og risikerer dermed at øge uligheden, samtidig med at tilliden blandt lønmodtagere til demokratiet risikerer at blive udfordret af nogle af følgerne af klimakrisen.

Danmarks Lærerforening har en opgave som del af den samlede fagbevægelse i forhold til at modvirke denne udvikling ved at arbejde for rettidig tilpasning af samfundet i retning af grøn omstilling, der er socialt retfærdig, og som ikke øger uligheden.

Læs daværende næstformand Dorte Langes indlæg på Altinget 4. oktober 2021

Bæredygtighed og grøn omstilling var også et tema, i de generelle aftaler på alle tre offentlige arbejdsgiverområder ved OK21. 

Bæredygtighed og grøn omstilling var også et tema, i de generelle aftaler på alle tre offentlige arbejdsgiverområder ved OK21.

Det kan du læse mere her:

Den kommunale aftale (s. 8-9)

Den regionale aftale (s. 9-10)

Den statslige aftale (s. 10)

Samarbejde med andre organisationer

For at kunne påvirke og fremme den grønne omstilling generelt i samfundet indgår foreningen i det samarbejde, som er kaldet Broen til Fremtiden.

Broen til Fremtiden er et netværk bestående af grønne og sociale bevægelser, faglige organisationer samt forskere. Broen til Fremtiden arbejder på tværs af individuelle forskelle og interesser med det afsæt, at klimaforbedringer er hævet over partipolitiske og individuelle interesser.

Besøg Broen til Fremtidens hjemmeside

Søg økonomisk støtte til medlemsengagerende aktiviteter

DLF's kredse kan søge økonomisk støtte til medlemsengagerende aktiviteter om grøn omstilling og bæredygtighed. Det kan fx være:

  • etablering af netværk for medlemmer til at udveksle erfaringer
  • til at søge inspiration på tværs af skoler
  • til materialer og undervisningsformer med grøn omstilling og bæredygtighed
  • til at præge skolen og kommunen i en grøn og bæredygtig retning.

Hvis du er medlem og har en god idé, så tag fat i din lokale kreds og præsentér din idé. DLF støtter initiativer, der gror nedefra – sammen gør vi en forskel.

Find din kreds på danmarkskortet

Læs om fynske kredse, som skaber grønt netværk

Hør i videoen nedenfor Jeppe Dørup, der er kredsstyrelsesmedlem i Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg, fortælle om tankerne bag projektet fra de fire fynske kredse.