Inklusion

Samarbejde om inklusion - et inspirationsmateriale

DLF har udarbejdet et materiale, som skal understøtte samarbejdet om inklusion lokalt. Formålet er at sikre, at skolens parter får samarbejdet om de væsentlige faktorer, der skal til for at skabe en skole for alle elever.

Mellemformer

Se DLF's principper for mellemformer og de opmærksomheder, man bør have for øje, i forsøget med at knytte folkeskolens almene område tættere sammen med det specialiserede område.

Publikation om co-teaching

Danmarks Lærerforening har lavet en publikation om co-teaching. Publikationen kan bruges til inspiration og udvikling i det lokale arbejde.

Specialundervisning for voksne

Danmarks Lærerforening arbejder for at understøtte...

Den inkluderende folkeskole

Se Danmarks Lærerforenings politik om inklusion i folkeskolen