Co-teaching

Danmarks Lærerforening har lavet en publikation om co-teaching. Publikationen kan bruges til inspiration og udvikling i det lokale arbejde.

En af skolens største udfordringer i dag er at etablere et inkluderende undervisningsmiljø, hvor alle elever har gode vilkår for at deltage, og hvor alle elever trives - både fagligt og socialt. Der er ingen enkle løsninger på denne udfordring, men co-teaching er et godt bud på, hvordan man kan etablere et godt undervisningsmiljø i klassen.

Hvad er co-teaching?
Co-teaching er en undervisningsform, der rammesætter lærernes samarbejde om undervisningen. I co-teaching indgår to eller flere lærere som ligeværdige parter i samarbejdet, men de kan have forskellige og fleksible roller i undervisningen. En forudsætning for co-teaching er fælles ansvar samt tid til fælles forberedelse, genemførelse og evaluering af undervisningen.

Co-teaching er meningsfuld i forhold til elever med behov for specialpædagogisk støtte men træder ikke som sådan i stedet for specialpædagogisk viden.

Co-teaching sikrer, at undervisningen bliver et kollegialt anliggende. Det styrker undervisningen, og det styrker lærernes arbejdsmiljø og -vilkår.

Hent DLF's publikation om co-teaching

Publikationen er udviklet af DLF's følgegruppe for specialundervisning og inklusion.