DLF mener

Kønsopmærksomhed

Folkeskolen skal favne, udfordre og møde alle elever, uanset køn og baggrund i en undervisning præget af ligeværd og åndsfrihed.

Danmarks Lærerforening mener

Foreningen ønsker at bidrage til en større kønsopmærksomhed, hvor skolens dannelses- og undervisningsopgaver skaber rum for, at forskellige drenge og forskellige piger på lige vilkår kan realisere deres personlige, faglige og sociale potentialer.

Danmarks Lærerforening mener, at der skal rettes fokus på at skabe rammer for og indsigt i, at den enkelte elev i fællesskabet, uanset køn, kan trives, udvikle sig og udnytte sit personlige og faglige potentiale, således at både drenge og piger kan træffe frie og kvalificerede valg på baggrund af lyst og kompetencer.

Læreren skal have blik for køn i den pædagogiske og didaktiske praksis og skabe læreprocesser hos eleverne, der tilgodeser deres personlige alsidige udvikling.

 

Information om kønsopmærksomhed

Foreningen har udarbejdet en politik, hvor formålet er at bidrage til en større kønsopmærksomhed og skabe større bevidsthed hos lærerne om, hvordan kønsstereotype holdninger, handlemåder og sprog er med til at fastholde og reproducere kønsnormer.

Foreningens politik om kønsopmærksomhed er suppleret med et tilhørende materiale, pjecen ”Er du opmærksom på køn i skolen?- sæt seks temaer om køn til debat på din skole”.

Kønsopmærksomhed i skolen

DLF's politik om kønsopmærksomhed

 

Pjece om kønsopmærksomhed

Vælg "udskriv på begge sider af papiret" og "vend på den lange side". Print og fold.