Kommunale 10. klasser

En flytning af de kommunale 10. klassers til erhvervsskolerne vil presse unge i deres valg af uddannelse og indskrænke elevernes valgmuligheder.

Forslaget om at flytte de kommunale 10. klasser til erhvervsskolerne skal formentlig ses i forlængelse af ønsket om at få flere unge til at søge mod erhvervsuddannelserne. 

Ingen kan være uenig i, at der er behov for flere unge på erhvervsuddannelserne, men det hjælper ikke at presse de unge eller forsøge at manipulere dem ved at lade 10. klasse være en forskole til en erhvervsuddannelse.

Omkring halvdelen af 9. klasseeleverne har gennem de seneste 15-20 år gået videre i 10. klasse. I 2017 var det godt 30.000 unge.

Af de 30.000 valgte to ud af tre - efter at have afsluttet 10. klasse - en gymnasial uddannelse, mens cirka hver fjerde valgte en erhvervsuddannelse.

Dermed er målet om, at 25 pct. af eleverne skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020, faktisk allerede indfriet, når det gælder specifikt for 10. klasser. Det gør det vanskeligt at se, hvad det er man vil opnå ved at flytte 10. klasse til erhvervsskolerne. 

 

Danmarks Lærerforening mener:

  • Det vil indskrænke elevernes valgmulighed, hvis et valg af 10. klasse er ensbetydende med et valg af ungdomsuddannelse. 

  • Den brede almene 10. klasse i de kommunale 10. klassecentre og på efterskoler bør styrkes - blandt andet via et fælles, ensartet og enkelt regelsæt for 10. klasserne.

  • 10. klasse skal klæde eleverne på til at træffe et mere kvalificeret uddannelsesvalg og de skal have ret til vejledning, som er planlagt og udført i et samarbejde mellem vejledere og lærere.

  • Det bør ikke opfattes som et problem, at elever og forældre vælger 10. klasse, hvis der er brug for et ekstra år til faglig, social og personlig afklaring.

Danmarks Lærerforening anerkender behovet for flere faglærte, men ønsker man, at flere elever skal søge mod erhvervsuddannelsen, forudsætter det, at de unge ser den som et attraktivt tilvalg, funderet i et godt studiemiljø og høj faglighed.

I den sammenhæng er det høje frafald på erhvervsuddannelserne et stort problem. Ifølge Altinget viser nye tal fra Danmarks Statistik, at fire ud af ti elever dropper ud af erhvervsuddannelserne, og at kun hver anden gennemfører inden for fem år.