Præstationskultur og trivsel i folkeskolen

Mental sundhed og trivsel i folkeskolen har stor betydning for det enkelte barns læring, faglige kunnen og udvikling. Skoletiden er værdifuld i sig selv og skal give eleven ro til at udvikle sig og øge deres chancer for at få et godt og velfungerende liv.

Desværre er udviklingen i børn og unges mentale trivsel og sundhed forværret siden 2000. Årsagerne til denne udvikling er mange, men en vigtig faktor er, at børn og unge i stigende grad oplever et præstationspres. Børn og unge mødes af forventninger om at skille sig ud, være i konstant bevægelse, udvikle sig og præstere i top - hvad end det gælder præstationer i skolen, uddannelsesvalg, udseende eller image på sociale medier.

Gennem de seneste år har der været forskellige former for strukturændringer i skole- og uddannelsessystemet, som påvirker folkeskolens hverdag og eleverne. Test, eksaminer, uddannelsesparathedsvurderinger og krav om tidligt valg af uddannelse og erhverv mm. har rod i politisk besluttede rammer og strukturer i skole- og uddannelsessystemet.

Disse strukturændringer har medført en præstationsstruktur og -kultur, der påvirker skolens hverdag og medvirker til et ændret skole- og elevsyn, hvilket presser eleverne.

 

Danmarks Lærerforening mener

Danmarks Lærerforening mener, at præstationskulturens greb om folkeskolen skal løsnes for at sikre det gode skoleliv for alle børn.

 

Oplæg og debat

Danmarks Lærerforening har lanceret et politisk udspil under overskriften ”Præstationskultur og trivsel i folkeskolen”. Udspillet rummer 15 konkrete forslag til, hvordan man kan ændre strukturen i den nuværende folkeskole, så skolen i højere grad bliver i stand til at sikre trivsel for alle elever.

Foreningens politiske udspil har fokus på præstationskulturens gennemslag i folkeskolen – og på hvad vi kan gøre for at skabe en bedre skole for børnene. En god skolegang er ikke kun afgørende for børnenes trivsel her og nu, men også for, hvordan de kommer til at klare sig som voksne.

Foreningen håber, at udspillet vil danne udgangspunkt for dialog både nationalt og lokalt, som udmønter sig i initiativer til at arbejde målrettet for, at alle elever oplever en skole præget af tryghed og trivsel.

 

Danmarks Lærerforening foreslår:

 1. Styrk klassefællesskabet via klasselærerfunktionen
 2. Prioritering af præstationsfrie rum
 3. Styrk den gode skolestart
 4. Den kommunale 10. klasse sikrer rum til fordybelse og afklaring
 5. Færre karakterer så sent som muligt
 6. Afskaf eksamen – brug afgangsprøver og årskarakterer
 7. Brug årskaraktererne som adgang til ungdomsuddannelser
 8. Indfør ny karakterskala
 9. Ny form for uddannelsesparathedsvurdering
 10. Afskaf sprogprøverne
 11. Afskaf reglerne om at trække forældre i ydelser i tilfælde af højt fravær
 12. Styrk samspillet mellem skole og hjem
 13. Styrk trivselsfremmende indsatser – lav den nationale trivselsmåling om
 14. Styrk evalueringskulturen
 15. Test er først og fremmest et pædagogisk værktøj for læreren

Hent pjecen om præstationskultur og trivsel i folkeskolen (pdf)

Læs kronikken "Vores børn fortjener en styrket folkeskole"