Profession og kompetence

Den professionelle lærer

Læreren skal fremme folkeskolens brede dannelses- og undervisningsbegreb

Lærerprofessionens betydning

Dygtige lærere er forudsætningen for kvaliteten i elevernes undervisning

Professionel kapital

Ansøg om en gratis afdækning af kommunens skolevæsens professionelle kapital.

Undervisning som kerneydelse

Undervisningen foregår, når læreren skaber og fremmer læreprocesser hos eleverne

Fællesskabets skole

Folkeskolen er vores vigtigste samfundsinstitution - folkeskolen er for alle

Læreruddannelsen

Danmarks Lærerforening arbejder for en læreruddannelse på kandidatniveau