Den professionelle lærer

Det er folkeskolens mål, at eleverne dannes til et aktivt og engageret liv i et demokratisk samfund. Læreren skal fremme de undervisnings- og læreprocesser, som tilgodeser folkeskolens brede dannelses- og undervisningsbegreb.

Professionel dømmekraft

Det er dygtige, engagerede om professionelle lærere der har den største betydning for elevernes udbytte af undervisningen. Men hvad vil det sige at være professionel lærer og hvad er professionel dømmekraft?

Læs beskrivelsen af de nøglebegreber, der knytter sig til den professionelle lærers arbejde i folderen, som findes til højre på denne side.

 

Danmarks Lærerforening mener

  • Lærerens faglige, didaktiske og menneskelige kvalifikationer skal svare til lærerprofessionens nøglerolle i skole- og samfundsudviklingen og anerkendes i overensstemmelse hermed.

  • Elevens tarv i relation til folkeskolens formål danner udgangspunkt for alle lærerens professionelle overvejelser.

  • Lærerens faglige, metodiske og pædagogiske forudsætninger skal sikre, at undervisningen er tilpasset efter elevernes mangeartede behov, interesser og evner.

  • Lærerens rolle som ansvarlig leder for klassen og som formidler og vejleder skal respekteres i forhold til lærerens professionelle råderum og personlige integritet.

  • Lærerne skal sikres tidssvarende og nødvendige undervisningsmidler og faciliteter, der giver gode arbejds- og undervisningsvilkår.

  • Lærerens professionalisme tilgodeses med tid og rum til planlægning, koordinering, evaluering, refleksion, efteruddannelse og udvikling af den personlige, pædagogiske praksis.

  • Engagement, samarbejdsvilje og styrke til at fastholde og nå bestemte mål og lyst til fornyelse er vigtige menneskelige kvalifikationer hos læreren.

  • Læreren har det professionelle ansvar for løsningen af den samlede undervisningsopgave og varetager selvstændigt denne opgave.

  • Det er lærerens ansvar, at undervisningen sigter mod at opfylde de fastlagte målsætninger og rummer en faglig progression. Inden for de fastlagte mål og rammer foretager den professionelle lærer valg af indhold og metode i undervisningen.

 

Links

Ved print: Vælg "udskriv på begge sider af papiret" og "vend på den lange side"