Gode grunde til at blive lærer

At være lærer giver dig nye udfordringer hver dag. At undervise børn er et kreativt, sjovt og udfordrende arbejde, hvor du får mulighed for at bruge alle dine faglige og personlige kompetencer. Det er et selvstændigt job, men også et job hvor du i høj grad arbejder sammen med andre.

Som lærer bliver du centrum i 100 børns liv

Som lærer kommer du tæt på mange børn og unge mennesker. Du har mulighed for at påvirke det enkelte barns hverdag positivt. Samtidig kan du bidrage til at løse den vigtige samfundsopgave - at danne og uddanne de næste generationer.

Læreruddannelsens mange muligheder

Mulighederne for udvikling i jobbet er store med en læreruddannelse som udgangspunkt. Du kan undervise i flere forskellige fag, undervise små børn eller unge, børn med særlige evner og børn med særlige behov.

Gode muligheder for videreuddannelse

Som læreruddannet har du mange muligheder for at specialisere og efteruddanne dig, du kan for eksempel blive læsevejleder, skolebibliotekar, SSP-medarbejder, IT-vejleder, pædagogisk konsulent eller skoleleder.

Lønnen er bedre, end du tror

En nyuddannet lærer tjener pr. 1. oktober 2022 omkring 30.000 kr. om måneden. Hertil kommer lokale løndele samt pensionsbidraget på 17,3%. Se udregningen (pdf)

Læs mere om læreruddannelsen