Lærerens Dag

Verden over fejres lærerne den 5. oktober, fordi lærernes betydning i samfundet er uvurderlig, og fortjener at blive værdsat. I Danmark samarbejder DLF og Oxfam IBIS om at gøre Lærerens Dag kendt.

Sammen ønsker vi at sætte fokus på vigtigheden af lærerarbejdet, der i Danmark er med til at udvikle og forme fremtidens borgere, og som i udviklingslande spiller en kæmpe rolle i bekæmpelse af fattigdom.

Stadig flere skoler, elever og forældre fejrer lærerne på Lærerens Dag. 

World Teachers Day

Den 5. oktober 1966 vedtog ILO og UNESCO en rekommandation om lærerens status, og siden 1994 er ”World Teachers’ Day” blevet markeret verden over. I over 100 lande fejres Lærerens Dag på forskellige måder. Det er dag, hvor der sættes fokus er på lærerens vitale rolle både som underviser, men også som medvirkende til at udvikle aktive medborgere i et moderne samfund. Lærerens Dag er også med til at sætte fokus på, at uddannelse er en fundamental menneskeret.

I Danmark er det Danmarks Lærerforening og Oxfam IBIS, der arrangerer Lærerens Dag. Sammen ønsker vi at sætte fokus på vigtigheden af lærerarbejdet, der i Danmark er med til at udvikle og forme fremtidens borgere, og som i udviklingslande spiller en kæmpe rolle i bekæmpelse af fattigdom.

Læs mere på www.laererdag.dk

Her kan du også hente inspiration til, hvordan du kan fejre Lærerens Dag, hente materialer og se, hvad de indsamlede midler er gået til.