Læreruddannelsen

Danmarks Lærerforening arbejder for en læreruddannelse på kandidatniveau.

Hvorfor  læreruddannelsen skal være på kandidatniveau

Den væsentligste enkeltfaktor for elevernes udbytte af undervisningen er lærerens viden og kompetencer. Jo bedre vi uddanner vores lærere, desto bedre bliver undervisningen af eleverne.

Derfor er det helt afgørende, at lærerne i folkeskolen har en solid uddannelsesbaggrund.

Hvorfor  læreruddannelsen bør styrkes

Behovet for en styrket læreruddannelse skal ses i lyset af de stigende krav, der stilles til folkeskolen, og at lærernes uddannelsesniveau ikke er fulgt med det generelle uddannelsesniveau i samfundet.

Det kræver stor faglig viden, praktisk øvelse og teoretisk grundlag at kunne beherske og forholde sig til nye krav og viden. Derfor er koblingen mellem teori og praksis helt afgørende på læreruddannelsen.

I dag har man læreruddannelser på kandidatniveau i alle de øvrige nordiske lande.

Seks grundprincipper for en læreruddannelse på kandidatniveau

Danmarks Lærerforening har beskrevet seks grundprincipper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau som udgangspunkt for en debat om vores fremtidige læreruddannelse:

  • Kandidat i didaktik
  • Professionens kultur
  • Dannelse som et centralt element
  • Stærk kobling mellem teori og praksis
  • Mere undervisning af højere kvalitet
  • Mere kvalitet i praktikken

Principperne uddybes i pjecen: Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 

 Meritlæreruddannelsen

Danmarks lærerforening mener, at den ordinære læreruddannelse skal være hovedsporet til uddannelse af lærere. Der er samtidig behov for at kunne rekruttere fremtidige lærere med andre baggrunde og erhvervserfaringer og meritlæreruddannelsen er et vigtigt supplement til den ordinært læreruddannelse.

Fakta om meritlæreruddannelsen

Meritlæreruddannelsen er en supplerende læreruddannelse, som har fokus på at rekruttere voksne med erhvervserfaring til en kortere 2-3-årig læreruddannelse (150 ECTS), der giver ansøgerne merit for tidligere gennemført uddannelse og/eller erhvervserfaring.
En stigende del af foreningens medlemmer er uddannede meritlærere. Meritlæreroptaget udgjorde i 2021/2022 ca. 20 % af det samlede optag af lærerstuderende.