Læreruddannelsen

Danmarks Lærerforening arbejder for en læreruddannelse på kandidatniveau

 

Hvorfor skal læreruddannelsen være på kandidatniveau

Den væsentligste enkeltfaktor for elevernes udbytte af undervisningen er lærerens viden og kompetencer. Jo bedre vi uddanner vores lærere, desto bedre bliver undervisningen af eleverne.

Derfor er det helt afgørende, at lærerne i folkeskolen har en solid uddannelsesbaggrund.

 

Hvorfor bør læreruddannelsen styrkes

Behovet for en styrket læreruddannelse skal ses i lyset af de stigende krav, der stilles til folkeskolen, og at lærernes uddannelsesniveau ikke er fulgt med det generelle uddannelsesniveau i samfundet.

Det kræver stor faglig viden, praktisk øvelse og teoretisk grundlag at kunne beherske og forholde sig til nye krav og viden. Derfor er koblingen mellem teori og praksis helt afgørende på læreruddannelsen.

I dag har man læreruddannelser på kandidatniveau i alle de øvrige nordiske lande.

 

Seks grundprincipper for en læreruddannelse på kandidatniveau

Danmarks Lærerforening har beskrevet seks grundprincipper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau som udgangspunkt for en debat om vores fremtidige læreruddannelse:

  • Kandidat i didaktik
  • Professionens kultur
  • Dannelse som et centralt element
  • Stærk kobling mellem teori og praksis
  • Mere undervisning af højere kvalitet
  • Mere kvalitet i praktikken

Principperne uddybes i pjecen: Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

Den nuværende læreruddannelse blev indført i 2013. Der gennemføres aktuelt en evaluering af uddannelsen. Evalueringen forventes at være klar i efteråret 2018.