Ove Lund og Hanne Nisteds Lærerpris

Ove Lund og Hanne Nisteds Lærerpris tildeles årligt til en lærer eller lærergruppe, der underviser i folkeskolen, og som har gjort en særlig aktiv indsats enten fagligt eller pædagogisk for at skabe en god folkeskole. Kender du en lærer/lærergruppe, der skal modtage prisen i 2024?

Ove Lund og Hanne Nisteds Lærerpris er finansieret af Ove Lund, som har overdraget en million kroner til Danmarks Lærerforening med det formål, at der årligt uddeles en pris til en lærer eller lærergruppe. Medstifter er Hanne Nisted.

Lærerprisen er oprettet til minde om stifternes skoletid på Lindevangskolen på Frederiksberg i årene 1942-52, og til minde om de dygtige og engagerede lærere, der underviste på skolen. Lærerprisen administreres af Danmarks Lærerforening på vegne af Ove Lund.

Lærerprisen tildeles en lærer eller lærergruppe, der underviser i folkeskolen og som har gjort en særlig aktiv indsats enten fagligt eller pædagogisk for at skabe en god folkeskole. Prisen er på 75.000 kr. og uddeles én gang årligt.

Indstil en kandidat til Lærerprisen 2024

Lærerprisen uddeles i år d. 16. september 2024 i Danmarks Lærerforenings lokaler på Vandkunsten 12, 1467 København K.

Kender du en lærer eller lærergruppe, der skal modtage en pris for deres arbejde i folkeskolen? Så udfyld nedenstående indstillingsskema, og send det til din lokale kreds, da der er deadline for indstillinger d. 31. maj 2024.

Hent indstillingsskema til Ove Lund og Hanne Nisteds Lærerpris (word)

Kontakt

Spørgsmål om Ove Lund og Hanne Nisteds Lærerpris rettes til DLF's sekretariat på skoleafdeligen@dlf.org


Tidligere modtagere af Ove Lund og Hanne Nisteds Lærerpris

Læs artikel om prismodtagere i 2023 på folkeskolen.dk

Læs artikel om prismodtager i 2022 på folkeskolen.dk

Læs artikel om prismodtagere i 2021 på folkeskolen.dk

Læs artikel om baggrund for prisen på folkeskolen.dk