Praktik i læreruddannelsen

Koblingen mellem teori og praksis i læreruddannelsen skal styrkes. Danmarks Lærerforening har vedtaget 8 pejlemærker, som skal styrke koblingen mellem teori og praksis i læreruddannelsen

Kvalitet i praktikken indebærer, at de studerende får mulighed for at afprøve deres teoretiske viden i praksis såvel som at bringe erfaringer fra praktikkens skolehverdag ind til fælles refleksion i læreruddannelsens mere teoretiske ramme.

Det forudsætter en tæt kobling mellem praktik og teoretiske kundskaber, og det er denne sammenhæng, og ikke mere praktik isoleret set, som er afgørende. Bedre og mere meningsfuld praktik indebærer derfor også mere teori – og dermed et reelt kvalitativt løft af læreruddannelsen.

  1. En længere og bedre praktik
  2. Krav om uddannede praktiklærere på alle praktikskoler
  3. Løbende samarbejde mellem læreruddannelsen og praktikskolerne
  4. Bedømmelse af praktik
  5. Samling af praktik på færre skoler
  6. Bedre, mere sikker finansiering
  7. Ledelse og kommunikation i styringskæden
  8. Modtagelse af nyuddannede lærere

 

Læs mere om Danmarks Lærerforenings pejlemærker i politikpapiret:

Koblingen mellem teori og praksis i læreruddannelsen skal styrkes!

.