Gratis tilbud til kredse: Styrk skolens kerneopgave med en undersøgelse af den professionelle kapital på kommunens skoler

Har din kommunes skoler de bedste rammer for at lave god undervisning? Få det undersøgt ved hjælp af en undersøgelse af skolernes professionelle kapital. Næsten 300 skoler i hele landet har allerede været igennem forløbet med markant succes. Du kan også nå det. Læs mere herunder.

Hvad handler professionel kapital om?

Professionel kapital er en ressource, der er afgørende for, hvordan lærerprofessionen bedst løser sine opgaver. Professionel kapital giver dermed et forbedret udgangspunkt for at kunne tale om, hvordan der skabes god undervisning, som har øje for bådelærernes faglige og personlige kompetencer, samarbejdsklimaet på skolen og de rammer, lærerne har for at bruge deres professionelle dømmekraft i deres arbejde.

Gennem forløbet med at afdække den professionelle kapital arbejder trioerne – TR’ere, AMR’ere og skoleledere – med, hvordan de i fællesskab kan blive endnu bedre til at skabe den gode skole og styrke skolens kerneopgave.

Næsten 300 skoler har i perioden fra 2017 til januar 2023 fået afdækket deres professionelle kapital. Erfaringerne viser, at skolerne har opnået markante forbedringer på en række områder. For eksempel med hensyn til oplevet kvalitet i undervisningen, samarbejdet mellem lærerne og evnen til at træffe professionelle beslutninger. I sidste ende styrker forløbet skolernes kerneopgave. Dermed oplever lærerne i højere grad, at de bedre kan lykkes med deres opgaver, og det styrker også både arbejdsglæden og arbejdsmiljøet.

Kurset er ekstra aktuelt dels i relation til samarbejdssporet og implementeringen af A20 ude på skolerne, og dels i relation til "Sammen om skolen".

Læs "Professionel kapital - vejen til en bedre folkeskole" - uddrag af kronik af Tage Søndergaard Kristensen fra Folkeskolen.dk

Hør fra tidligere deltagere

Du kan i videoerne herunder høre fra en skolechef og en kredsformand, der tidligere har deltaget i forløb om professionel kapital. Du kan også høre formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, fortælle om, hvorfor det er vigtigt at arbejde med professionel kapital.

Sådan foregår professionel kapital-undersøgelsen

Undersøgelsen af den professionelle kapital foregår ved, at lærerne på kommunens skoler besvarer et spørgeskema, som giver et indblik i, hvordan blandt andet tillid, samarbejde, anerkendelse og medindflydelse fungerer på skolerne. Derefter samles trio-samarbejdet til et kursus, som Danmarks Lærerforening faciliterer, og hvor der medvirker eksterne eksperter. På kurset får deltagerne et fælles vidensgrundlag om professionel kapital. Herefter præsenteres og gennemgås undersøgelsens resultater, og på den baggrund identificerer trio-samarbejdet de indsatsområder, som de udarbejder strategi- og handleplaner for.

Foreningens tilbud er delvist medfinansierende; forstået på den måde, at kommunen afholder udgifterne til undersøgelsen, eksterne eksperter samt kursussted og ophold. Danmarks Lærerforening tilrettelægger og designer forløbet fra start til slut, og foreningen bidrager med proceskonsulenter på kurset.

Syv kommuner har indtil nu fået foretaget en genmåling af den professionelle kapital typisk 2-3 år efter første måling med henblik på at konstatere, om de indsatser, som de enkelte skoler har arbejdet med, har båret frugt. Der tegner sig et meget positivt billede, som viser, at skolerne på en række centrale parametre har gjort fremskridt i forhold til at styrke kerneopgaven.

Ansøg om at deltage

Hvis I som kreds er interesseret i mere information eller ansøge, skal I kontakte organisationskonsulent Carsten Freundt (caf@dlf.org / tlf. 3369 5451) eller organisationskonsulent Bjarke Nørremark (bno@dlf.org / tlf. 3369 6431). Den lokale kreds og kommunen skal i fællesskab ansøge om at deltage.