Professionsidealet

 

Den professionelle lærer

Professionsidealet er et udtryk for nogle grundlæggende fælles holdninger til det at være lærer. Med dem i hånden er vi som lærere bedre rustet til at diskutere forventninger og opgaver med kolleger, forældre og offentlighed. Vil vi være professionelle - og opfattes som professionelle - må vi tage ansvar for vores valg. Det gælder såvel valg af undervisningsindhold og metoder som valg af handlinger over for elever, deres forældre og kolleger.

Værdier og idealer

Det er ikke nyt for lærere at diskutere værdier og idealer, men det kan være en fordel at få sat ord på de fælles overvejelser og skabe en fælles forståelse af det at være lærer i en dansk folkeskole. En fælles professionsforståelse kan bidrage til at øge arbejdsglæden og følelsen af at kunne overkomme kravene, herunder at være i stand til at reflektere over grundlæggende værdier som begrundelse for vores virke.

Dilemmaer i hverdagen

Som lærere sættes vi ofte i situationer, hvor vi tvinges til at vælge mellem forskellige handlemuligheder. Det kan dreje sig om loyalitetskonflikter over for elever, forældre, kolleger eller ledelse. Det er derfor fristende at nedfælde et sæt etiske regler, der gør det klart, hvordan man skal handle, og hvem der har ansvaret for hvad. Men lærerarbejdet er ikke så enkelt - to situationer er sjældent ens.

Dilemmaer er karakteriseret ved, at der ikke findes enten-eller løsninger på dem. Vi må leve med dem - og leve med, at de ikke kan løses af andre. At arbejde med dilemmaer kan hjælpe os med at sætte ord på det, der foregår i vores hverdag og bidrage til, at vi bedre kan leve med de mange både-og'er, der betyder, at vi alligevel må foretage valg. Se eksempler på dilemmaer i linksamlingen.

Professionsidealet blev vedtaget på Danmarks Lærerforenings kongres i 2002 efter en bred medlemsdebat.

Professionsidealet (pdf)

Professionsidealet plakat (pdf)