Professionsstrategi

Professionsstrategien betyder, at vi begrunder vores krav om løn og arbejdstid ud fra vores visioner for en god skole og i overensstemmelse med det professionelle lærerarbejde og folkeskolens kultur.

Professionsstrategien giver sammenhæng

Tidligere har foreningens interesser i udviklingen af folkeskolen og sikringen af gode løn- og arbejdsforhold været to adskilte størrelser. Med professionsstrategien har vi en sammenhængende plan, der udvikler betingelserne for lærerfaget og folkeskolen. Vores faglige krav er afsæt for folkeskolens udvikling og omvendt.

Lærerarbejdet skal være attraktivt

Lærerne skal have vilkår, der gør lærerarbejdet attraktivt, fordi engagerede og fagligt dygtige lærere er grundlaget for en god skole. Kvalitet, samarbejde og udvikling er her nøgleordene. Professionsstrategien skal sikre, at lærerne i deres indbyrdes samarbejde har råderum til at prioritere deres indsats i forhold til de enkelte arbejdsopgaver. Dialog om mål, rammer og resultater er omdrejnings-punkt for samarbejdet mellem lærerne indbyrdes og mellem ledelse og lærerne.

Lærerne skal have mulighed for at påtage sig ansvaret for undervisningen. En sådan lærerrolle giver et udviklende og meningsfyldt arbejde; og medvirker til at sikre en god skole til gavn for vores elever og for det danske samfund.

Ansvar og råderum

Danmarks Lærerforening kæmper for at sikre lærernes ansvar og råderum i forhold til undervisningen. Dels fordi det giver større arbejdsglæde, dels fordi det skaber bedre undervisning, når det er lærernes faglige vurderinger - og ikke nationale standarder - der bestemmer indholdet i undervisningen.