Uddannelseskrav

Pædagoger og lærere har hver deres betydning og grundopgaver, hvor de med deres særlige uddannelse, faglighed, metodik og værdigrundlag medvirker til at kvalificere børns opvækst.

 

Hvem kan undervise i folkeskolens fag?

I forbindelse med ændringen af folkeskoleloven i februar 2017 blev det i lovbemærkningerne præciseret, hvilke uddannelsesmæssige krav der i dag stilles til undervisere i grundskolen.

I lovbemærkningerne beskrives det klart, at loven som udgangspunkt stiller krav om, at undervisere i skolens fagrække har en uddannelse som lærer. Skolerne er ved skoleårets planlægning forpligtet til at søge at besætte alle timerne i fagene med uddannede lærere ansat ved kommunens skolevæsen.


Danmarks Lærerforening mener

  • Pædagoger og lærere skal ikke overtage hinandens jobfunktioner, men samarbejde indbyrdes og koordinere deres indsats for at skabe bedst mulige vilkår for børnenes samlede udvikling. Derfor skal pædagogerne ikke overtage lærernes undervisningsopgaver og skoledagen burde ikke have været udvidet på bekostning af pædagogernes arbejde i fritidsinstitutionerne.

  • Der skal afsættes den nødvendige tid, ressourcer og rammer til, at de involverede lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger sammen kan planlægge, gennemføre og evaluere deres samarbejde og fælles forløb. Det må derfor tilstræbes, at der er kontinuitet i samarbejdet mellem de enkelte lærere og pædagoger.