Sammen om Skolen

Danmarks Lærerforening har sammen med de andre store aktører på folkeskoleområdet – elever, skoleledere, forældre, kommuner og politikere etableret et tæt og forpligtende samarbejde, under overskriften ”Sammen om skolen”.

I det nye partnerskab ”Sammen om skolen” drøftes alle væsentlige skolepolitiske tiltag med skolens parter forud for de politiske beslutninger. Aftalen om et nyt evalueringssystem inkl. test er et billede på, hvordan vi i fremtiden i samarbejde skaber forandring af folkeskolen. 

Vi har forskellige perspektiver og roller, men kun sammen kan vi finde de gode og holdbare løsninger, som vores folkeskoler har brug for.

"Meget fungerer godt på skolerne i dag, men der er et stort behov for forbedringer i folkeskolen. Vi skal løse inklusionsopgaven bedre, undervisningen skal være mere alsidig, så vi får alle børn med. Vi skal styrke lærernes muligheder for at levere den gode undervisning, som tilgodeser alle elevers behov. Det kan vi kun gøre i et stærkt fællesskab." siger DLF-formand Gordon Ørskov Madsen.

 

Podcast-serie Skole Laver Vi Sammen

I forbindelse med "Sammen om Skolen" partnerskabet har Danmarks Lærerforening lanceret podcastserien Skole Laver Vi Sammen. En podcastserie, hvor vi stiller skarpt på de store udfordringer, folkeskolen står overfor og på partnerskabet Sammen om Skolen, hvor politikere og skolefolk har givet hinanden håndslag på at finde de fælles varige løsninger. Du kan finde alle nye afsnit af serien her.

Episode 1

I første afsnit af Skole Laver Vi Sammen har DLF-formand Gordon Ørskov Madsen inviteret undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil forbi podcaststudiet for at tale om samarbejdet om folkeskolen, om Sammen om Skolen-partnerskabet, om skolens udfordringer, og om de løsninger vi skal finde i fællesskab.

Episode 2

I anden episode af Danmarks Lærerforenings podcast, Skole Laver Vi Sammen, har formand Gordon Ørskov Madsen inviteret Skolelederforeningens formand, Claus Hjortdal, i studiet til en snak om inklusion, mistrivsel og præstationspres. De taler om inklusion, mental mistrivsel blandt eleverne og den præstationskultur, der er bygget op på skolerne. 

Episode 3

I tredje episode taler formand Gordon Ørskov Madsen med formanden for Kommunernes Landsforening (KL)'s børne- og undervisningsudvalg, Thomas Gyldal Petersen, om læreplaner og om, hvordan vores fælles folkeskole skal se ud.

Episode 4

I dette afsnit byder Gordon Ørskov Madsen undervisningsordfører Mai Mercado fra Konservative ind til en snak om samarbejdet om folkeskolen, frihed og dannelse, og om, hvordan vi sikrer eleverne et godt udbytte af undervisningen.