Sammen om Skolen

Danmarks Lærerforening har sammen med de andre store aktører på folkeskoleområdet – elever, skoleledere, forældre, kommuner og politikere etableret et tæt og forpligtende samarbejde, under overskriften ”Sammen om skolen”.

I det nye partnerskab ”Sammen om skolen” drøftes alle væsentlige skolepolitiske tiltag med skolens parter forud for de politiske beslutninger. Aftalen om et nyt evalueringssystem inkl. test er et billede på, hvordan vi i fremtiden i samarbejde skaber forandring af folkeskolen. 

Vi har forskellige perspektiver og roller, men kun sammen kan vi finde de gode og holdbare løsninger, som vores folkeskoler har brug for.

"Meget fungerer godt på skolerne i dag, men der er et stort behov for forbedringer i folkeskolen. Vi skal løse inklusionsopgaven bedre, undervisningen skal være mere alsidig, så vi får alle børn med. Vi skal styrke lærernes muligheder for at levere den gode undervisning, som tilgodeser alle elevers behov. Det kan vi kun gøre i et stærkt fællesskab." siger DLF-formand Gordon Ørskov Madsen.

Podcast-serie Skole Laver Vi Sammen

I forbindelse med "Sammen om Skolen" partnerskabet har Danmarks Lærerforening lanceret podcastserien Skole Laver Vi Sammen. En podcastserie, hvor vi stiller skarpt på de store udfordringer, folkeskolen står overfor og på partnerskabet Sammen om Skolen, hvor politikere og skolefolk har givet hinanden håndslag på at finde de fælles varige løsninger. Du kan finde alle nye afsnit af serien her.

Episode 1

I første afsnit af Skole Laver Vi Sammen har DLF-formand Gordon Ørskov Madsen inviteret undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil forbi podcaststudiet for at tale om samarbejdet om folkeskolen, om Sammen om Skolen-partnerskabet, om skolens udfordringer, og om de løsninger vi skal finde i fællesskab.

 

Episode 2

I anden episode af Danmarks Lærerforenings podcast, Skole Laver Vi Sammen, har formand Gordon Ørskov Madsen inviteret Skolelederforeningens formand, Claus Hjortdal, i studiet til en snak om inklusion, mistrivsel og præstationspres. De taler om inklusion, mental mistrivsel blandt eleverne og den præstationskultur, der er bygget op på skolerne. 

 

Episode 3

I tredje episode taler formand Gordon Ørskov Madsen med formanden for Kommunernes Landsforening (KL)'s børne- og undervisningsudvalg, Thomas Gyldal Petersen, om læreplaner og om, hvordan vores fælles folkeskole skal se ud.

 

Episode 4

I dette afsnit byder Gordon Ørskov Madsen undervisningsordfører Mai Mercado fra Konservative ind til en snak om samarbejdet om folkeskolen, frihed og dannelse, og om, hvordan vi sikrer eleverne et godt udbytte af undervisningen. 

Episode 5

I dette afsnit af Danmarks Lærerforenings podcast  ’Skole Laver Vi Sammen’ byder Gordon Ørskov Madsen undervisningsordfører Lotte Rod fra Radikale Venstre ind til en snak om folkeskolen. Hvordan skaber vi en skole, hvor flere børn og unge trives og udvikler sig? Hvordan vi gør lærerarbejdet mere attraktivt? Og hvilke konsekvenser har folkeskolereformen haft for folkeskolen?

Episode 6

I dette afsnit har Gordon inviteret Jakob Sølvhøj fra Enhedslisten i studiet til en snak om folkeskolens fremtid, om hvordan vi skaber en skole, hvor flere børn trives, og om hvad der skal til, hvis vi skal lokke nogle af de uddannede lærere, der arbejder udenfor folkeskolen, tilbage. 

 

Episode 7 

I dette afsnit tager Gordon en snak med Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti, om samarbejdet om folkeskolen, om frihed og dannelse – og om, hvad eleverne egentlig skal undervises i.

OBS: Episoden her er optaget i august 2022 og derfor taler de om den læreruddannelse, der sidenhen er landet.

Episode 8

I dette afsnit har Gordon inviteret Jens Joel fra Socialdemokratiet i studiet til en snak om frihed til folkeskolen, om lærermangel og om, hvordan vi skaber en skole, der griber flere af de mange børn og unge, der mistrives i dag.

Episode 9

I dette afsnit af byder Gordon Henrik Dahl fra Liberal Alliance velkommen i studiet til en snak om, hvad frihed til folkeskolen bør være for en størrelse, om skolens udvikling, og om hvordan vi lykkes med at gribe de mange børn og unge, som mistrives i dag.

Episode 10 

I dette afsnit tager Gordon en snak med Jacob Mark fra SF om folkeskolens fremtid, om hvordan vi skaber en skole, hvor flere børn trives, og om hvad der skal til for at få de uddannede lærere tilbage til folkeskolen, der i dag arbejder uden for folkeskolen. 

Episode 11 

I dette afsnit har Gordon inviteret Venstres Stén Knuth i studiet til en snak om folkeskolens fremtid, om hvordan vi skaber en skole, hvor flere børn trives - og om hvad der skal til, hvis vi skal lokke nogle af de uddannede lærere, der i dag arbejder uden for folkeskolen, tilbage.