Skolens ledelse

7 bud på god skoleledelse

God skoleledelse er en af de mest afgørende forudsætninger for en positiv udvikling i den danske folkeskole. En god skoleledelse skal bygge på tydelige værdier og forholde sig til det, der foregår i klasseværelset. Derfor skal der bruges meget mere ledelseskraft på skolens kerneområde: en undervisning, der giver de bedste resultater for eleverne. 

For at skubbe udviklingen i den retning kommer Danmarks Lærerforening nu med et debatoplæg med syv bud på god skoleledelse. Med udspillet lægger foreningen op til et samarbejde om udvikling og understøttelse af god ledelse i folkeskolen, så hver enkelt elev lærer så meget som muligt.

 

 

Du kan se mere om foreningens syv bud på god skoleledelse i videoerne nedenfor. Du kan også klikke ind på de enkelte bud og læse mere samt downloade folderen nederst på siden til læsning og print.  

 

Syv bud på god skoleledelse

 

1: Nærværende skoleledelse

 

2:Værdibaseret skoleledelse

 

3: Åbenhed i skoleledelse

4: Teambaseret skoleledelse

5: Skoleledelse og arbejdsglæde 

  

6: Resultatfokuseret skoleledelse

 

7: Skoleledelse og det personlige kendskab

 

Læs mere om de syv bud i folderen 'Danmarks Lærerforenings bud på god skoleledelse' her (Folderen kan downloades, printes ud på begge sider af et papir og foldes)