Skolens ledelse

Skolens leder har det overordnede ansvar for at sikre et godt fysisk og psykisk miljø for elever og ansatte - og for kvaliteten i skolens arbejde.

 

Skolelederens rolle

Skolens leder har en nøglerolle i skolen. Skolens ledelse skal i alle forhold leve op til folkeskolens formålsparagraf og gennem sin ledelse give lærere, elever og forældre mulighed for at samarbejde ud fra denne værdisætning af folkeskolen.

 

Skolelederens ansvar

Skolens leder har det overordnede ansvar for kvaliteten i skolens arbejde. Skolens leder tolker og konkretiserer ministeriets og kommunalbestyrelsens målsætninger i forhold til skolens egne muligheder og betingelser. Skolens leder har det overordnede ansvar for sikkerheds- og sundhedsarbejdet for at sikre et godt
fysisk og psykisk miljø for elever og ansatte.

 

Forventninger og krav

Forventninger og krav til skolens ledelse er ofte modsatrettede. At skabe balance mellem udefra kommende krav, skolens kultur og behov samt egne handlemuligheder stiller store krav til såvel den enkelte leder og ledelsesteamet som til de rammer, der er afsat for ledelsesudøvelsen.

 

Danmarks Lærerforening mener

At lederen og den øvrige skoleledelse skal:

  • i samarbejde med de ansatte give den overordnede retning og helhed i skolens opgaveløsning.

  • gennem uddannelse og undervisningserfaring være forankret i folkeskolen, samt gennem en formel uddannelse være kvalificeret til at varetage ledelsesopgaven i folkeskolen.

  • være tydelig i prioriteringerne.

  • have indsigt i og evne den komplekse opgave at være leder i folkeskolen, hvor lærerne under ledelsens ansvar selv tilrettelægger og gennemfører den samlede undervisningsopgave.

  • være rollen som visionær, faglig, pædagogisk, personalemæssig og strategisk leder bevidst ved at skabe klarhed, mening, retning og helhedsforståelse.

  • understøtte de bedst mulige rammer og vilkår for løsningen af skolens faglige og uddannelsesmæssige undervisningsopgaver ved at fremme et godt undervisnings- og arbejdsmiljø.

  • være synlig i skolens dagligdag ved at udøve sparring og rådgivning i forhold til den enkelte lærer, lærerteam og det samlede lærerkollegium. Det er en væsentlig ledelsesopgave at sikre skolens og lærernes fortsatte udvikling.

  • tydeligt markere skolens værdier og mål, og støtte, vejlede og inspirere til udvikling af undervisningen og prioritering mellem skolens mange opgaver.

  • skabe forståelse og respekt for skolens profil og prioriteringer i den kommunale ledelse og øvrige omverden.