Skolestart

En god skolestart er vigtig, fordi den danner grundlaget for elevernes videre skolegang og for tilegnelse af ny viden resten af livet.

Undervisningens tilrettelæggelse

I forbindelse med skolestarten skal eleverne mærke glæden ved at udvikle sig og lære nyt. Undervisningen skal tilrettelægges, så eleverne udvikler deres faglige, kreative og sociale færdigheder.

En god skolestart er vigtig, fordi den danner grundlaget for elevernes videre skolegang og for tilegnelse af ny viden resten af livet.

Folkeskoleloven om børnehaveklassen

I Folkeskoleloven er det bestemt, at undervisningen i børnehaveklassen overvejende skal gives i form af leg og andre udviklende aktiviteter.

Sammenhæng mellem skole, hjem og SFO

Undervisningen skal desuden skabe sammenhæng mellem overgange fra hjem og dagtilbud til skole, og mellem børnehaveklasse, de efterfølgende klassetrin og skolefritidsordning/fritidshjem.

Danmarks Lærerforening mener

Det er foreningens holdning, at overgangene skal være så kvalitetsfyldte som muligt. Det er den enkelte skoles/kommunes ansvar at organisere skolestarten, således at børnene får en god indføring i skolens dagligdag, og at forældrene inddrages før start i børnehaveklassen.

  • At børnene skal blive i børnehaven indtil start i skole og fritidsordning i august

  • Der skal være normeringer, der gør det muligt for det pædagogisk uddannede personale at skabe kvalitet i arbejdet med overgange

  • At kommunerne skal sikre, at det tværprofessionelle samarbejde i kommunerne styrkes med henblik på at understøtte den professionelle overlevering om det enkelte barn i overgangen fra institution til skole

  • At alle kommuner skal have en særlig handleplan for overgange fra daginstitution til skole for socialt udsatte børn, samt børn med særlige behov.

Danmarks Lærerforening vil fremme

  • At børnehaveklasselederen er det naturlige omdrejningspunkt i arbejdet med overgange mellem daginstitution og skole og SFO

  • At fagfordelingen muliggør, at eleverne i børnehaveklassen så tidligt som muligt møder hovedlærerne fra den kommende 1. klasse

  • At der er en kvalificeret overdragelse af viden mellem børnehaveklassen og 1. klasse

  • At der bygges videre på den viden om barnet, som er tilvejebragt i dagtilbud og børnehaveklassen med særligt fokus på udsatte børn og børn med særlige behov

Læs Danmarks Lærerforenings 0-6 års politik

Læs baggrund for 0-6 års politikken

Gå til Børnehaveklasse-lederforeningens hjemmeside