Udskoling Debatoplæg om udskolingen

10. klasse

Forslag til tema 4: En styrket kommunal folkeskole-10. klasse for at øge interessen for erhvervsuddannelserne.


Danmarks Lærerforening foreslår:

  1. Elevernes ret til at vælge folkeskolens 10. klasse fastholdes.

  2. Folkeskolens 10. klassetilbud organiseres i selvstændige kommunale 10. klassecentre eller tilknyttes en folkeskole.

  3. 10. klassecentrene målretter deres tilbud både mod erhvervsuddannelser og gymnasiale ungdomsuddannelser.

  4. Folkeskolens 10. klasse styrkes gennem anvendelses- og praksisorientering og indfør ”Uddannelse og job”.

  5. Mere fleksible rammer for de obligatoriske fag og den valgfri del af 10. klasse.

Forslagene uddybes i pjecen "Udsyn og fællesskab i udskolingen"