Udskoling Debatoplæg om udskolingen

Praksisfaglighed

Forslag til tema 1: Øget praksis- og anvendelsesorientering i udskolingens fag og prøver.


Danmarks Lærerforening foreslår:

  1. En mere helhedsorienteret undervisning med balance mellem de boglige og de anvendelses- og praksisorienterede kundskaber og færdigheder i alle fag.

  2. Styrkelse af de praktisk-musiske fag i de ældste klasser.

  3. Anvendelsen af tværfaglige praksis- og projektorienterede forløb skal øges i et samarbejde mellem folkeskole, uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

  4. Folkeskolens værksteder og faglokaler skal forbedres.

  5. Tydeligt ledelsesmæssigt engagement bl.a. gennem et styrket samarbejde med UU-centre, ungdomsuddannelser og arbejdsmarked.


Forslagene uddybes i pjecen "Udsyn og fællesskab i udskolingen"