Arbejdsmiljø

APV

APV - eller Arbejdspladsvurdering - den lovpligtige gennemgang af arbejdspladsens sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold. Læs her om hvordan, hvornår, hvorfor og ikke mindst af hvem.

APV (Arbejdspladsvurdering) er en lovpligtig gennemgang af arbejdspladsens sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold. APV'en skal revideres hvert tredje år eller når der sker ændringer i arbejdet, som har betydning for sikkerhed og sundhed under arbejdet. Det kan fx. være ombygning af arbejdspladsen, omstruktureringer af arbejdsfordelingen eller nye opgaver. For skolelærere gælder det i princippet også time/fagfordeling. 

Arbejdstilsynet har udarbejdet en grundig vejviser, som kan hjælpe jer med at få overblik over de typiske problemer, vi står overfor i undervisningsverden. Vejviseren finder du her.

Ansvar

Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne inddrages i APV-arbejdet, men ofte vil selve udarbejdelsen af rapporten ligge i arbejdsmiljøgruppen / -udvalget. Der skal både ses på de fysiske og de psykiske arbejdsmiljøforhold, og desuden skal arbejdspladsens sygefravær som helhed indgå. 

Du kan læse Arbejdstilsynets Vejledning til APV-arbejdet her. 

APV'ens omfang

Der er ikke nogen direkte krav til omfang og metoder, men det skal passe til virksomhedens størrelse og organisering, samt arbejdets art, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser. 

Det er ikke nødvendigt at starte forfra hvert tredje år. Måske er de fysiske rammer for arbejdet de samme som for tre år siden, og vil derfor blot kræve en overordnet gennemgang. Dermed kan der blive tid til at gå i dybden med andre dele af APV'en.

APV'ens indhold

Arbejdspladsvurderingen skal se på alle forhold, der har betydning for medarbejdernes mulighed for at udføre deres arbejde. Luft, lys, temperatur, rengøring, inventar, redskaber, vedligeholdelse, arbejdsmængde i forhold til ressourcer, ergonomi, risiko for ulykker, det psykiske arbejdsmiljø samt omfang og årsag til sygefravær.

Her kan finde to eksempler på spørgeguides, I kan lade jeres inspirere af til hhv. den psykiske og fysiske apv.


Tilgængelighed

APV'en skal være tilgængelig for alle medarbejdere. Hvis den ikke ligger fremme i printet format, skal alle vide hvor den kan findes elektronisk. 

Læs "Arbejdsmiljøvejviser for undervisning" hos Arbejdstilsynet