Arbejdsmiljø APV

Husk også UMV

Alle skoler og uddannelsessteder skal lave en undervisningsmiljøvurdering hvert tredje år. Det er ledelsens ansvar at vurderingen gennemføres, men opgaven vil ofte ligge sammen med APV'en og dermed være en opgave for arbejdsmiljøorganisationen.

Hvad indeholder en UMV?

UMV'en skal afdække kvaliteten af det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på en skole eller uddannelsesinstitution. Det betyder, at man får et godt indblik i, hvordan eleverne eller de studerende trives, om de oplever gode relationer, hvorvidt de er motiverede for at deltage i undervisningen, om de fysiske og æstetiske rammer er gode og overholder sikkerhedskrav mv. 

Fire faser

Processen kan inddeles i fire faser:

  1. Kortlægning af elevernes/de studerendes undervisningsmiljø 
  2. Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen - positivt og negativt 
  3. En handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet 
  4. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

Krav om elevdeltagelse

Eleverne skal vælge 2 repræsentanter til hver arbejdsmiljøgruppe, der er etableret. Og eleverne skal deltage i arbejdet med UMV'en.

Dansk Center for Undervisningsmiljø arbejder for at sikre et godt undervisningsmiljø på landets uddannelsessteder. Her findes mere information om UMV.

Læs mere på dcum.dk