Arbejdsmiljø APV

Kom godt i gang med APV

APV'en skal revideres hvert tredje år eller når der sker ændringer i arbejdet, som har betydning for sikkerhed og sundhed under arbejdet. Der er ikke nogen direkte krav til omfang og metoder, men det skal passe til virksomhedens størrelse og organisering, samt arbejdets art, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser.

De fem faser

For at sikre at komme hele vejen rundt i arbejdet med APV, anvender Arbejdstilsynet fem faser:

  1. Identifikation og kortlægning af arbejdsmiljøforhold
  2. Beskrivelse og vurdering af arbejdsmiljøproblemer
  3. Inddragelse af sygefravær - kan sygefraværet skyldes arbejdsmiljøet?
  4. Prioritering og handlingsplan - hvornår skal hvilke løsninger gennemføres?
  5. Opfølgning på handlingsplan - bliver løsningerne gennemført?

For at opgaven ikke skal bliver for uoverskuelig kan det anbefales at aftale et særligt fokusområde for treårets APV. Det kan være indeklima, psykisk arbejdsmiljø eller udearealer. Det valgte fokusområde kan så undersøges grundigt og følges op med en gennemtænkt handlingsplan. Dermed oplever hele arbejdspladsen, at APV'en gør en positiv forskel for deres arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynets forslag til tjekliste-metode

Spørgeskema til afdækning af psykisk arbejdsmiljø

Læs "Arbejdsmiljøvejviser for undervisning" hos Arbejdstilsynet