Arbejdsmiljøloven

Arbejdsmiljøloven er den overordnede lov, der angiver de retningslinier, der gælder for arbejdets udførelse, arbejdsstedets indretning, arbejdsmiljøorganisationen, arbejdet med tekniske hjælpemidler, stoffer og materialer mv.

Arbejdsmiljøloven er en rammelov. I 44 ud af de 100 paragraffer, som loven består af, er der bemyndigelsesbestemmelser af typen "Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om.." Et andet karakteristisk træk ved arbejdsmiljøloven er, at den flere steder ligger meget tæt op af aftaleområdet. Mest markant ses det i kapitel 9 om hviletid og fridøgn og i kapitel 10 om beskæftigelse af unge under 18 år.

Se hele lovteksten her

Detaljerede spørgsmål

Arbejdsmiljøloven indeholder de overordnede retningslinier og bestemmelser, og det vil derfor være sjældent, at man vil kunne finde svar på konkrete spørgsmål i selve loven. De enkelte kapitler i loven er derfor udbygget med bekendtgørelser, vejledninger og meddelelser. På den måde er det muligt at finde svar på ret detaljerede spørgsmål. I søgerubrikken på Arbejdstilsynets hjemmeside kan man gå direkte til sådanne spørgsmål.

Søg på arbejdstilsynet.dk

Et praktisk eksempel

En kollega er gravid, og hun har ikke haft røde hunde (rubella) hverken som barn eller voksen. Der er nu udbrud af røde hunde på skolen, og kollegaen er nervøs. En søgning på Arbejdstilsynets hjemmeside "røde hunde" fører til en henvisning til At-meddelelse nr. A.1.8 om gravide og ammendes arbejdsmiljø fra februar 2002. Det fremgår af denne, at

"Der er stor risiko for, at fosteret pådrager sig svære misdannelser, hvis det smittes før den 20. svangerskabsuge. Risikoen for, at gravide smittes med røde hunde er lille, fordi de fleste her i landet er vaccineret eller har haft sygdommen. Kvinder i den fødedygtige alder, der ikke har haft røde hunde, eller som ikke er vaccineret, bør vaccineres straks ved ansættelsen i børneinstitutioner og på skoler... Gravide uden immunitet må ikke arbejde på en arbejdsplads, hvor der er konstateret blot et enkelt tilfælde af røde hunde. En blodprøve kan give svar på, om den gravide er immun."

Andre regler og lovgivning af betydning for arbejdsmiljøet på skolen

Da en skole er en virksomhed med mange specialiserede funktioner, er der udover arbejdsmiljølovgivningen en lang række andre ministerier og styrelser, der har udstedt regler, der vedrører skoleområdets arbejdsmiljøforhold. Blandt de vigtigste er bygningsreglementet, miljøforhold og fødevarelovgivningen. Se mere i links til højre.