Arbejdsmiljø Arbejdsmiljørepræsentant

AMR's samarbejde med TR

Som AMR vil du sikkert opleve, at dine kolleger blander dine opgaver sammen med TR's opgaver. Og ofte vil spørgsmål om arbejdsmiljø give anledning til at inddrage TR. Danmarks Lærerforening anbefaler, at AMR og TR etablerer et forum for samarbejde i stedet for at stå stejlt på hver sin side. Man skal dog være opmærksom på, at begge parter kan sidde inde med oplysninger, som er omfattet af tavshedspligt. 

Eksempler på samarbejde:

  • Arbejdsmiljørepræsentantens arbejde kan understøttes af aftaler som tillidsrepræsentanten indgår med ledelsen. Det kan f.eks. være aftaler om, at lærere, der er ansvarlige for faglokaler, får tid til at udarbejde APV på deres område. 

  • På arbejdspladsen er der ofte flere vedtagne politikker og retningslinjer indenfor forskellige områder. For eksempel bør arbejdspladsens voldspolitik indeholde elementer om voldsforebyggelse og anmeldelse af arbejdsskader (AMR) samt aftaler om tilbud til ansatte, der har været udsat for vold (TR). 

Forskellen på TR og AMR

Arbejdsmiljørepræsentanten er valgt af alle ansatte inden for sit valgområde. Tillidsrepræsentanten er valgt af ansatte på den forhandlingsberettigede organisations overenskomst.

Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver er beskrevet i lovgivningen. Tillidsrepræsentantens opgaver er aftalt mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. 

Arbejdsmiljørepræsentanten kan opleve at skulle samarbejde med flere forskellige tillidsrepræsentanter og yde bistand til ansatte, der ikke er medlem af en faglig organisation.

Tillidsrepræsentanten aftaler retningslinier for fagfordelingen. Men det er arbejdsmiljørepræsentanten, der er med til at vurdere arbejdsbelastningen for den enkelte. Urimelige belastninger kan betyde, at aftaler skal ændres.

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant skal begge samarbejde med skolens ledelse.