Arbejdsmiljø Arbejdsmiljørepræsentant

Dialogspil om lærerarbejdslivet

Din arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant har for nylig fået udleveret et dialogspil, som I kan anvende til at tale om arbejdsmiljøet på jeres skole.

Spillet har 11 temaer som har betydning for det gode lærerarbejdsliv:

• Faglighed og almen dannelse
• Skole/hjem-samarbejde
• Inklusion
• Tid til forberedelse
• Fleksibilitet i planlægningen
• Metodefrihed
• Dokumentation
• Tillid og anerkendelse
• Arbejdsro
• Ledelsens rolle
• Kollegialt samarbejde

I denne film giver to arbejdsmiljøkonsulenter i Danmarks Lærerforening, Inge Larsen og Line F. Baadsgaard, en kort introduktion til tankerne bag spillet, og hvordan det spilles:

Spillet er godt at anvende til fx at finde løsninger på udfordringer, som I har fået fundet i jeres APV eller I kan anvende det til at drøfte arbejdsmiljø forud for skoleårets start eller bruge det i teamet til at sætte fokus på et særligt emne.

Spillet tager 1½ time, hvilket er en afvejning af, at I skal kunne nå at reflektere lidt over hverdagen og samtidig skal det være realistisk, at I kan afsætte tid til det. Spillet har en struktur som har fokus på at alle er med til at bidrage til konstruktive løsninger og aftale fremadrettede handlinger.

I de tre små korte videoklip kan du høre 3 kolleger fortælle, hvad de synes om spillet. De fremhæver bl.a., at spillet er positivt og konkret samt sætter fokus på handlinger og hvem der skal bidrage til enten at bevare eller udvikle et arbejdsmiljøforhold.
Vi håber, at I på din skole får lyst at anvendes dialogspillet.

Pia fortæller:

Regina fortæller:

Lars fortæller:

 

Sådan spilles dialogspillet

Pia fortæller om dialogspil

Regina fortæller om dialogspil

Lars fortæller om dialogspil