Arbejdsmiljø Arbejdsmiljørepræsentant

Lovpligtig uddannelse

Alle medlemmer af arbejdsmiljøgruppen skal kvalificeres til at løse opgaverne om arbejdsmiljø. Både arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) og arbejdslederen (AL) skal derfor gennemgå den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse af tre dages varighed.

Den 3-dages uddannelse skal være gennemført senest tre måneder efter valget og tilbydes af flere forskellige kursusudbydere.

Find udbyder af uddannelsen (Arbejdstilsynet)

Mange kommuner vælger dog selv at afholde kurset for kommunens ansatte. Der kan derfor opstå ventetid ud over de tre måneder. Tal med din leder om det, hvis fristen ikke kan overholdes.

Tilbud om ekstra uddannelse

Udover de tre dage skal arbejdsgiveren tilbyde medlemmerne af arbejdsmiljøgruppen  to dages uddannelse, som skal være gennemført inden et år efter valget.


Endelig skal arbejdsgiveren tilbyde 1½ dags uddannelse hvert år herefter. Der er krav om, at uddannelsens indhold skal modsvare kompetencebehovet i arbejdsmiljøgruppen.