Arbejdsmiljø Arbejdsmiljørepræsentant

Opgaver og funktion

Det fremgår af arbejdsmiljølovens formål, at den enkelte virksomhed selv skal løse sine sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og med vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet.

Arbejdsmiljøgruppens opgaver (og rettigheder!) kan inddeles i 4 kategorier:

1. Planlægningsopgaverne

Arbejdsmiljøgruppen skal inddrages ved planlægning af:

  • ændring i arbejdets organisering 
  • udvidelse eller ombygning af afdelingen
  • anskaffelse og ændring af maskiner og tekniske hjælpemidler 
  • indkøb og brug af stoffer og materialer

2. Arbejdspladsvurdering

Arbejdsmiljøgruppen er nøglepersoner i forhold til arbejdet med arbejdspladsvurderingen (APV). Derfor skal gruppen inddrages i arbejdet med APV.

Læs om de 5 trin i udarbejdelsen af APV

3. Kontrolopgaver

Arbejdsmiljøgruppen skal kontrollere, at

  • arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige
  • arbejdet, arbejdsprocesser og -metoder er tilrettelagt og bliver udført fuldt forsvarligt 
  • stoffer og materialer kan anvendes ved arbejdsprocesser og -metoder, der effektivt sikrer de ansatte mod unødige påvirkninger fra støj, støv, stråling og kulde mv.
  • der gives effektiv oplæring og instruktion
  • maskiner, redskaber og andre tekniske hjælpemidler er indrettet og anvendes på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde

4. Undersøgelser

Arbejdsmiljøgruppen skal deltage i undersøgelse af ulykker mv. samt tilløb hertil.
Danmarks Lærerforening anbefaler, at arbejdsmiljøgruppen spiller en aktiv rolle i forbindelse med anmeldelse af arbejdsskader.

Læs om arbejdsskader

Årlig drøftelse og kompetencer

Alt efter organiseringen skal arbejdsmiljøgruppen inddrages i en årlig strategisk drøftelse af virksomhedens arbejdsmiljøindsats samt en drøftelse af, hvilke kompetencer, der er nødvendige for udførelsen af arbejdet i gruppen.

Læs om kompetencer i arbejdsmiljøgruppen