Arbejdsmiljø Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljøorganisation

Arbejdsmiljøorganisationens (AMO) størrelse afhænger af antallet af ansatte. Når der er 35 ansatte eller flere i en virksomhed - og det er der altid i en kommune - skal arbejdsmiljøarbejdet i følge loven organiseres i mindst to niveauer:

1) Arbejdsmiljøgruppen (det daglige arbejde om sikkerhed og sundhed)

2) Arbejdsmiljøudvalget (strategiske opgaver om sikkerhed og sundhed)

MED-aftale

Vær opmærksom på, at de fleste kommuner har indgået en MED-aftale om organisering af arbejdsmiljøarbejdet. Det skal være beskrevet i aftalen, hvordan din kommune danner arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg (kaldes ofte noget andet i kommunen, fx. MED-udvalg eller sektor-MED).

Læs mere om MED-systemet her

Hvis kommunen ikke har indgået en MED-aftale gælder kravene i arbejdsmiljøloven. Disse er beskrevet herunder.

Arbejdsmiljøgruppen

Arbejdsmiljøgruppen varetager det daglige arbejde om sikkerhed og sundhed og består af mindst to personer:

  • mindst 1 arbejdsmiljørepræsentant (AMR)
  • 1 arbejdsleder (AL). 

På den enkelte arbejdsplads (skole) skal arbejdsgiver og arbejdstager aftale, hvor mange arbejdsmiljøgrupper, der skal være, hvilke medarbejdere de enkelte grupper dækker, og hvordan samarbejdet mellem arbejdsmiljøgrupperne  organiseres.

Møder i arbejdsmiljøgruppen kan afholdes, når det er nødvendigt. Der er ikke krav om dagsorden og referat, men Danmarks Lærerforening anbefaler, at man udarbejder et kort referat af møderne af hensyn til den videre behandling af konkrete sager.

Arbejdsmiljøudvalget

I kommunen dannes et eller flere arbejdsmiljøudvalg, der varetager de overordnede opgaver om sikkerhed og sundhed. 
Arbejdsmiljøudvalget består som hovedregel af fem medlemmer:

  • 2 medlemmer vælges af og blandt AMR'erne
  • 2 medlemmer vælges af og blandt arbejdslederne
  • arbejdsgiveren eller en repræsentant er formand.

I mange kommuner har man ét arbejdsmiljøudvalg for hvert forvaltningsområde, alternativt dannes ét arbejdsmiljøudvalg for hele kommunen. 

Møderne i arbejdsmiljøudvalget skal afholdes efter nogle meget præcise regler om blandt andet antal af årlige møder, dagsorden og referat.

Hvor mange AMR er der brug for?

Med sammenlægningen af skoler kan der opstå uenighed om, hvor mange arbejdsmiljørepræsentanter, der er brug for - én på hver skole, eller én på hver afdeling?
I loven findes en række principper omkring, hvor mange AMR der skal være - bl.a. skal man vurdere arbejdets karakter og den geografiske udstrækning af arbejdspladsen under samme ledelse. Danmarks Lærerforening arbejder for, at der skal være mindst én AMR på hver skolematrikel, da der er store fordele ved nærkontakten mellem kolleger og AMR.