Arbejdsmiljø Arbejdsmiljørepræsentant

Pligter og ansvar

Arbejdsgiveren har efter arbejdsmiljøloven pligt til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Og lederen og de ansatte har pligt til at deltage i samarbejdet om sikkerhedsarbejdet på virksomheden. Det betyder bl.a., at ansatte skal medvirke til, at der etableres en arbejdsmiljøorganisation, og at der vælges arbejdsmiljørepræsentanter.

Ansatte har pligt til at underrette arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsleder om fejl eller mangler, der indebærer en sundhedsrisiko, som de ikke selv kan rette. De ansatte har også pligt til at følge de regler, der er givet for det arbejde, de skal udføre.

Arbejdsgiverens ansvar

Som arbejdsmiljørepræsentant kan du ikke stilles personligt ansvarlig for et sikkerhedsbrist på din arbejdsplads. Ansvaret vil altid ligge hos arbejdsgiveren. Men du har pligt til at samarbejde om at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø og på den vis fungere som bindeled mellem leder og ansatte.

Læs Arbejdstilsynets vejledning F.3.3 om samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mere end 35 ansatte.

Bygherrens ansvar og pligter

Ved byggeri træder særlige regler i kraft, hvad enten det drejer sig om ny-, til- eller ombygning. Arbejdsgiveren har pligt til at inddrage arbejdsmiljøorganisationen ved byggearbejde på arbejdspladsen. Desuden har bygherren særlige ansvarsområder og pligter ifølge arbejdsmiljøloven, dette er beskrevet i At-vejledning 25.2