Arbejdsmiljø Arbejdsmiljørepræsentant

Undervisningsmiljø

Elevers og studerendes undervisningsmiljø er sikret under Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø. De vigtigste elementer er: 

  • Eleverne skal deltage i skolens sikkerheds- og sundhedsarbejde. Eleverne skal vælge to undervisningsmiljørepræsentanter, som skal indgå i skolens arbejdsmiljøgruppe. De skal deltage, når der behandles forhold af betydning for elevernes undervisningsmiljø. 
  • Ledelsen skal sørge for, at der udarbejdes en undervisningsmiljøvurdering for eleverne, som i det store og hele svarer til den arbejdspladsvurdering, som arbejdsmiljøgruppen udarbejder. 

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) vejleder og rådgiver eleverne, skolerne og myndighederne om undervisningsmiljøarbejdet.

Undervisningsmiljøvurdering (UVM) i skolefritidsordningen

BUPL har udarbejdet en vejledning om undervisningsmiljøvurdering i SFO.
Danmarks Lærerforening har aftalt med BUPL, at materiale udarbejdet af BUPL til brug for udarbejdelse af undervisningsmiljøvurdering (UVM) i Skolefritidsordninger (SFO) også gøres tilgængelig på Danmarks Lærerforenings hjemmeside. Årsagen hertil er, at arbejdsmiljørepræsentanter, der er medlem af DLF, kan komme ud for at skulle hjælpe elever, der går i SFO, med udfærdigelse af UVM.