Arbejdsmiljø Arbejdsskader

Anmeldelse af arbejdsskader

Det er vigtigt, at arbejdsskader (ulykker og erhvervssygdomme) bliver anmeldt korrekt, og absolut senest inden der er gået et år.

Arbejdsulykker

Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde arbejdsulykker til Arbejdstilsynet og forsikringsselskabet. Forsikringsselskabet videregiver sagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis skaden har varige følger. Anmeldelsen skal foregå digitalt via EASY.

Ulykker kan være både fysiske eller psykiske hændelser. Ulykker med en arbejdsudygtighed i én dag eller mere skal anmeldes. Det betyder helt konkret, at sættes man som skadelidt til andre opgaver end normalt grundet ulykken eller er man sygefraværende med en varighed svarende til én dag eller mere, så er ulykken anmeldepligtig.

Få en kopi af anmeldelsen af din arbejdsgiver.

Dødsfald, der kan være forårsaget af en arbejdsskade, eller dødsfald der indtræffer på en arbejdsplads, skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring inden for 48 timer på telefonnummer 20 42 63 97

Erhvervssygdomme

Din læge eller tandlæge skal anmelde en formodet eller konstateret erhvervssygdom til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynet. Anmeldelsen foregår digitalt.

Der er dog visse undtagelser for anmeldepligten, og i sidste ende er det dit eget ansvar, at skaden anmeldes. Du kan, om nødvendigt, selv anmelde skaden. Du kan finde anmeldeblanketter til anmeldelse af både ulykker og erhvervssygdomme på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside. Se hvordan du selv anmelder i boksen Værktøjer til.

  

Hvad sker der efter anmeldelsen?

 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring behandler arbejdsskadesagen og træffer afgørelse om, hvorvidt skaden kan anerkendes og hvilken erstatning, du i givet fald har krav på.

Arbejdstilsynet

Hvis arbejdsgiveren har anmeldt en arbejdsulykke, kan Arbejdstilsynet vælge at aflægge et besøg på arbejdsstedet. Arbejdstilsynet foretager en ulykkesanalyse sammen med ledelses- og arbejdsmiljørepræsentant samt evt. skadelidte med henblik på at vurdere om arbejdsmiljøloven har været overtrådt, og om virksomheden i tilstrækkelig grad har forebygget en gentagelse af ulykken.

 

Kontakt din kreds

Er du kommet ud for en arbejdsskade anbefaler vi, at du kontakter din lokale kreds. Her kan du få hjælp til anmeldelse  af arbejdsskaden, problemer ift. dækning af behandlingsudgifter og forståelse af sagsgangen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Har skaden konsekvenser for dine ansættelsesforhold i form af sygemelding, overgang til fleksjob, afsked eller andet, er det meget vigtigt, at du retter henvendelse til din lokale kreds.

Arbejdsskader, hvor der formodes et varigt mén eller nedsat erhvervsevne, sendes via kredsen til Hovedforeningen, hvor et team af konsulenter hjælper med at få den bedst mulige afgørelse af sagen. Find indberetningsskemaet i boksen Værktøjer til.