Bestil en SPARK-konsulent

SPARK yder støtte til seks temaer: Forandringer og omstillinger, samarbejdet mellem medarbejdere og/eller ledere på arbejdspladsen, risiko for vold og trusler, arbejdets indhold, omfang og udførelse, chikane og alenearbejde.

For at søge om støtte fra SPARK skal I udfylde et kort digitalt ansøgningsskema.

Se her for nærmere oplysning om ansøgningsskemaet

Hvem skal udfylde ansøgningen?

Hvis I er en enkelt arbejdsplads, der søger om støtte, er det jeres TRIO/lokalMED, der skal søge. I skal derfor være enige i jeres TRIO/lokalMED om at søge. Når I udfylder ansøgningen, skal I angive kontaktoplysninger til både en leder og en medarbejderrepræsentant.

Når I søger om støtte til et SPARK-forløb for fx alle TRIO’er/lokalMED i en eller flere kommuner eller for flere TRIO’er/lokalMED indenfor et bestemt område/branche, er det HovedMED, ForvaltningsMED eller lignende, der skal være enige om at søge. Der skal også her angives kontaktoplysninger til både en leder og en medarbejderrepræsentant.

Vær opmærksom på, at det er en forudsætning at ledere og medarbejdere i er enige om at ansøge.

SPARK-konsulenterne skal bidrage til at styrke samarbejdet og handlekompetencen hos ledere og medarbejdere på kommunale arbejdspladser.


Målet med SPARK er at bidrage til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser, at øge trivslen og derigennem forbedre produktivitet og kvalitet. Målgruppen er Lokal-MED og TRIOEN (ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter).

SPARK kan yde støtte i forhold til problemer inden for temaerne:

  • Forandringer og omstillinger.
  • Samarbejdet mellem medarbejdere og/eller ledere på arbejdspladsen.
  • Risiko for vold og trusler fra borgere, brugere eller beboere.
  • Arbejdets indhold, omfang og udførelse.
  • Chikane, herunder mobning og seksuel chikane.
  • Alenearbejde.

SPARKs rolle og metode

SPARK skal medvirke til at styrke jeres samarbejde og handlekompetence på arbejdspladsen med udgangspunkt i jer som eksperterne.

Metoden er dialog og fælles udforskning, hvor SPARK forholder sig nysgerrigt og undersøgende til den konkrete situation samt jeres eksisterende viden og erfaringer.

Læs om SPARK på Viden på tværs' hjemmeside