Arbejdsmiljø Fysisk arbejdsmiljø

Love og regler

De fysiske forhold på skolen reguleres af byggelovgivningen, arbejdsmiljølovgivningen og brancheaftaler.

Byggelovgivningens krav

Bygningsreglementet bliver jævnligt fornyet, fx med højere krav til miljø og energibesparelse eller indeklimaforhold. Den nyeste version af Bygningsreglementet skal følges, når man opfører en bygning. I øjeblikket er det Bygningsreglement 2018 (BR 18), som er gældende.

Det er den kommunale bygningsmyndighed (bygningsinspektøren i teknisk forvaltning), der gennem udstedelse af en byggetilladelse har ansvar for, at de mange detaljerede bestemmelser bliver overholdt.

Hvis en skole er opført i flere etaper vil der gælde forskellige krav til de forskellige bygninger, afhængigt af hvornår de er opført eller væsentligt ombygget. Indretningen af en skole er således "lovlig", når den opfylder de krav, der var gældende på det tidspunkt, hvor den blev opført, og der ikke er foretaget væsentlige ombygninger siden. 

Gå til bygningsreglementet

 

Arbejdsmiljølovgivningens krav

Bygningsreglementet ændrer sig, men arbejdsmiljølovgivningens krav er gældende til enhver tid. Til gengæld er der ikke så mange præcise og restriktive krav. Den vigtigste bestemmelse er angivet i selve arbejdsmiljøloven, nemlig at arbejdsstedet skal være indrettet, så det er sikkert og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Til at kontrollere dette har man Arbejdstilsynet som tilsynsmyndighed.

Se oversigt over AT-vejledninger

De vigtigste bestemmelser drejer sig om arbejdspladsens indretning og de såkaldte velfærdsforanstaltninger (toilet, spiseplads osv.). På Arbejdstilsynets hjemmeside finder man alle bestemmelserne, brug eventuelt deres søgefunktion.

Hvis arbejdet udføres i eget hjem, er der visse begrænsninger i forhold til Arbejdsmiljøloven. De er beskrevet i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 247

 

Brancheaftaler

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration (BFA Velfærd og Offentlig administration) udarbejder vejledninger og øvrige informationsmaterialer, temadage, kurser mv. De branchevejledninger, der udsendes fra BFA har status som aftaler. Indholdet i vejledningerne er altså udtryk for, hvad parterne har kunnet blive enige om med hensyn til, hvad der er god standard på specifikke områder. 

I BFA er arbejdsmarkedets parter på undervisningsområdet repræsenteret. Det er på arbejdsgiversiden Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Staten. På arbejdstagersiden er det underviserorganisationerne, bl.a. Danmarks Lærerforening, Gymnasieskolernes Lærerforening m.fl.

Besøg BFA på arbejdsmiljoweb.dk