Arbejdsmiljø Fysisk arbejdsmiljø

Normalklasserum

En af forudsætningerne for god læring og indlæring er lokaleforholdene. Elever og lærere opholder sig størstedelen af skoledagen i normalklasserummet. Derfor er det vigtigt at indeklimaet og lokalet generelt er i orden. Som i alle lokaler stilles der krav om god rengøring, mulighed for frisk luft, plads til aktiviteter, tilstrækkeligt lys samt ordentlige lydforhold. Og inventaret skal være hensigtsmæssigt i forhold til anvendelsen.

Størrelse

Lokalet skal være stort nok til, at de aktiviteter der skal være i lokalet kan foregå fuldt forsvarligt. Der findes ikke faste regler for hvor mange kvadratmeter, der skal være i et normalklasserum. Der findes dog nogle anbefalinger fra Den centrale rådgivningstjeneste for skolebyggeri (CR - som nu er nedlagt). CR var oprettet af Undervisningsministeriet, Amtsrådsforeningen og Kommunernes Landsforening. I en rapport fra juli 1982 skrives der:
"Hjemmeklasseprincippet betyder, at hver elevklasse har sit eget hjemmeareal (klasselokale), som kun i begrænset omfang bør anvendes af andre" … "I forbindelse med Rådgivningstjenestens erfaringsindsamling har man været særligt opmærksom på det enkelte hjemareals størrelse, da denne er af afgørende betydning for forskellige undervisningsmetoder og arbejdsformer. Hjemmearealer på 60-65 kvadratmeter opfattes som en rimelig størrelse til de mere almindelige klassestørrelser (22 elever), men denne arealstørrelse blev af brugerne mest anset for utilstrækkelig ved større klassekvotienter (25-27elever), hvortil 70-75 kvadratmeter blev vurderet som hensigtsmæssigt".

Altså ca. 2,5-3,0 kvadratmeter per elev.

Danske Skoleelever har tidligere i forbindelse med opstilling af minimumsrettigheder for folkeskoleelever fundet, at 2,7 kvadratmeter per elev i klasselokalet må være det mindste.

Arbejdstilsynets vejledning

Arbejdstilsynets vejledning A 1.11 om arbejdsstedets indretning angiver 12 kubikmeter per person som minimum. Der skal tages hensyn til luftkvaliteten (ventilation), antallet af personer i lokalet og inventarets omfang. Hvis der er effektiv mekanisk ventilation, kan kravet nedsættes til 8 m3 pr. per person. 

Pædagogiske og æstetiske forhold

I lov om studerendes og elevers undervisningsmiljø står der: "Undervisningsmiljøet på skoler og uddannelsesinstitutioner (uddannelsessteder) skal fremme deltagernes mulighed for udvikling og læring og omfatter derfor også uddannelsesstedets psykiske og æstetiske miljø."

Velholdte lokaler og spændende rum påvirker stemningen og dermed også mulighederne for god indlæring. Normalklasselokalet er et multirum, der dagligt bruges af mange børn og voksne, til mange undervisningsformer. Derfor bør lokalet kunne indrettes, så der er mulighed for forskellige bordopstillinger. Der skal være plads til kreativitet med forskellige undervisningsformer, men også plads til at eleverne sidder ved deres arbejdsplads, og at læreren samtidig kan komme rundt til den enkelte uden at falde over taskerne. 

Hvis lokalet anvendes til voldsomme, udadreagerende elever, skal man være opmærksom på forhold som flugtveje, behov for at inventaret fastgøres og alarmer.

Inventar, rengøring og vedligeholdelse

Borde og stole bør kunne indstilles efter den enkelte lærer og elev. Indretningen skal give gode arbejdsforhold for underviseren, med plads til at komme rundt til eleverne. God rengøring og vedligeholdelse er afgørende for et godt indeklima. Fx kan vandskader medføre vækst af skimmelsvamp, som er skadelig for helbredet, og dårligt vedligeholdte lokaler er næsten umulige at gøre rene.  Efter endt arbejdsdag skal lokalet efterlades ryddeligt, så rengøringspersonalet har mulighed for at røre rent. Stil krav om, at rengøringspersonalet har tid til at gøre arbejdet ordentligt. Det er altid en god ide, at der skiftes til indesko ved ophold i lokalerne. Det kræver plads til opbevaring af udeskoene ligesom der skal være plads til overtøjet.