Arbejdsmiljø Fysisk arbejdsmiljø

Rygepolitik

Med ændring af lov om røgfri miljøer er det ikke længere tilladt at ryge på de danske folkeskoler. Det gælder hele skolens område såvel inde som ude. Lovændringen trådte i kraft 15. august 2012.

Rygning i arbejdstiden

På børneinstitutioner, skoler, kostskoler, herunder efterskoler, treårige gymnasiale ungdomsuddannelser, anbringelsessteder (døgninstitutioner opholdssteder og lignende) mv. for børn og unge under 18 år, må der ikke ryges indendørs og udendørs. Rygeforbuddet gælder på hele institutionens matrikel.

Om medarbejdere må forlade skolens område i arbejdstiden og dermed har mulighed for at ryge, afhænger af lokale/kommunale aftaler.

Elevers rygning

Skolebestyrelsen beslutter, om elever må forlade skolens område og derved har mulighed for at ryge.

Rygning på lejrskole m.m.

Foreningen anbefaler, at det af politikken også fremgår, hvorledes ansatte skal forholde sig under fx ekskursion, lejrskole og lignende. I tvivlstilfælde rettes henvendelse til den lokale kreds, der så vil kunne hjælpe.

Skriftlig rygepolitik er et lovkrav

Arbejdsgiveren skal udarbejde en skriftlig rygepolitik, der som minimum skal indeholde oplysning om, hvorvidt og hvor der må ryges på arbejdspladsen samt oplysning om konsekvenserne af overtrædelse af arbejdspladsens rygepolitik.

Arbejdspladsens rygepolitik er en del af ansættelsesvilkårene, så alle skal være bekendt med denne.

Uddrag af lov om røgfri miljøer

»§ 7. På børneinstitutioner, skoler, kostskoler, efterskoler, institutioner med udbud af treårige gymnasiale ungdomsuddannelser, opholdssteder og lignende, der fortrinsvis har optaget børn og unge under 18 år, er det ikke tilladt at ryge på institutionens område, jf. dog stk. 4-6.

Stk. 2. Institutioner m.v., der både udbyder en treårig gymnasial ungdomsuddannelse, der fortrinsvis har optaget personer under 18 år, jf. stk. 1, og en uddannelse, der fortrinsvist har optaget personer over 18 år, er omfattet af § 7, stk. 1, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Geografisk selvstændige afdelinger på de i stk. 2 nævnte institutioner, som fortrinsvis har optaget personer over 18 år, er ikke omfattet af forbuddet i stk. 1.

Stk. 4. For anbringelsessteder målrettet børn og unge under 18 år, der også fungerer som bolig for de unge, kan det besluttes, at det er tilladt, at de unge ryger udendørs på institutionens område.

Stk. 5. For sikrede afdelinger på døgninstitutioner og delvist lukkede døgninstitutioner, der også fungerer som bolig for unge under 18 år, kan det besluttes, at det er tilladt, at de unge ryger i rygerum, på deres egne værelser og udendørs på institutionens område.

Stk. 6. Tjenesteboliger, som er beliggende på de i stk. 1 nævnte institutioners område, er ikke omfattet af forbuddet i stk. 1. Det er dog ikke tilladt at ryge, når børn og unge, der er optaget på institutionen m.v., opholder sig i tjenesteboligen.«

Gældende lovgivning om rygning