Arbejdsmiljø Fysisk arbejdsmiljø

Skolebyggeri

Skolens arbejdsmiljøgruppe skal efter arbejdsmiljølovens bestemmelser deltage i planlægningen af byggeri, hvad enten der er tale om renovering, ombygning, tilbygning eller nybyggeri.

Erfaringen viser, at resultatet ofte bliver bedre, når skolens brugere som helhed inddrages i byggeprocessens idéfase.

Vær opmærksom på, at mange afgørende beslutninger om størrelse og placering af bygninger, økonomiske rammer, tidsplan, osv. besluttes længe inden arkitekten har sat pennen på papiret.

Regler og vejledning

Arbejdstilsynets vejledning F.2.9 beskriver arbejdsmiljøorganisationens opgaver i forbindelse med opførelse, tilbygning, ombygning og ændret benyttelse af skolen. Arbejdsgiveren skal kunne dokumentere, at arbejdsmiljøorganisationen har været inddraget i byggeprocessen, fx med en plads i byggeudvalget.

Branchevejledningen "Når klokken ringer" gennemgår systematisk krav og anbefalinger til skolens lokaler og kan anvendes som tjekliste i forbindelse med byggeri.

Læs branchevejledningen "Når klokken ringer" på arbejdsmiljøweb.dk

Læs om godt skolebyggeri på arbejdsmiljøweb.dk