Arbejdsmiljø Fysisk arbejdsmiljø

Skolebyggeri

Skolens arbejdsmiljøgruppe skal efter arbejdsmiljølovens bestemmelser deltage i planlægningen af byggeri, hvad enten der er tale om renovering, ombygning, tilbygning eller nybyggeri.

Erfaringen viser, at resultatet ofte bliver bedre, når skolens brugere som helhed inddrages i byggeprocessens idéfase.

Vær opmærksom på, at mange afgørende beslutninger om størrelse og placering af bygninger, økonomiske rammer, tidsplan, osv. besluttes længe inden arkitekten har sat pennen på papiret.

Regler og vejledning

vejledning F.3.3-1; Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte, beskriver at arbejdsmiljøudvalget skal deltage i planlægningen af ny produktion og nye ydelser og ændringer i den eksisterende, når det har betydning for arbejdsmiljøet.

Det gælder fx hvis virksomheden skal udvides eller bygges om.

Branchevejledningen "Når klokken ringer" gennemgår systematisk krav og anbefalinger til skolens lokaler og kan anvendes som tjekliste i forbindelse med byggeri.

Læs branchevejledningen "Når klokken ringer" på arbejdsmiljøweb.dk