Arbejdsmiljø Fysisk arbejdsmiljø

Støj og lys

Støj
Støj og larm, der opleves som ubehagelig og generende kan have stor betydning for arbejdsmiljøet.  Det samme lydniveau kan opleves positivt, hvis det fx er latter eller musik. Desuden er det meget individuelt, hvor højt lydniveau, vi kan tåle. Der findes dog nogle retningslinjer for, hvad der er acceptabelt i en undervisningssituation, ved møde osv.

Desuden betyder akustik og efterklangstid meget for, hvordan støjen/lyden opleves. Selve klasserummet bør være konstrueret og indrettet således, at efterklangtiden ikke overstiger 0,6 sekunder. Der må ikke være generende støj fra gade og vej eller tilstødende lokaler.
 
Generende støj (defineres som lyd under 80db) kan føre til perioder med stress, træthed, koncentrationsbesvær, lettere høretab osv. Derfor skal man ikke slå det hen som en ubetydelig belastning.

Hent materialet om støj i skolen der kan give nogle redskaber til arbejdsmiljøgruppen og ledelsen på skolerne til at reducere støj. Klik her og gå direkte til BFA (BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljøs hjemmeside)

 Arbejdstilsynet kender også til problematikken omkring støj på skoler. Læs deres vejledning D.6.1 om nedbringelse af støj her. 

Lys
Der skal være dagslys i lokalet. Vindueskarmbelysningen i forhold til gulvarealet skal være 10 % ved sidelys og 7 % ved ovenlys, og man skal kunne se ud. Overalt i klasselokalet skal der være lys (kunstig og/eller dagslys) svarende til 200 lux og ved tavlen 500 lux. Lysforhold er en del af arbejdet med APV.

Mere om lyd og lys