Arbejdsmiljø Fysisk og psykisk vold

Politianmeldelse

Du kan komme ud for at blive beskyldt for at have gjort noget strafbart på dit arbejde. Måske af din arbejdsgiver, men det kan f.eks. også være af forældre til en elev. Hvis nogen melder dig til politiet, har du brug for hjælp, hvad enten du har gjort det, du beskyldes for, eller ej. Gå til din lokale kreds, som vil hjælpe dig med at ansøge Danmarks Lærerforening om juridisk bistand.

Juridisk bistand fra Danmarks Lærerforening

Hovedstyrelsen beslutter, om du får juridisk bistand. Ofte gør formanden det på hovedstyrelsens vegne. Hvis du får juridisk bistand af foreningen, udpeger vi en advokat til at hjælpe dig. Foreningen giver ikke juridisk bistand, hvis der er tale om forhold, der vedrører dit privatliv. Kun hvis det strafbare forhold har med arbejdet at gøre, kan du få juridisk bistand.

Om at tale med politiet

Du har ikke pligt til at lade dig afhøre af politiet. Vi råder dig til at lade være med at sige noget til politiet, før du har talt med advokaten. Det vil politiet ikke undre sig over. Når du har ansøgt om juridisk bistand, vil du meget hurtigt få svar fra Danmarks Lærerforening.

Beskyldninger om overgreb mod børn

Erfaringen viser, at enhver kan blive beskyldt for at have begået overgreb mod et barn. Overgrebene kan f.eks. være vold, brug af fysisk magt eller seksuel krænkelse. Danmarks Lærerforening prioriterer beskyttelsen af barnet højt. Derfor hjælper vi dig ikke med forsøg på at slippe for at få sagen undersøgt af politiet. Men medlemmernes retssikkerhed prioriteres også højt - derfor giver foreningen dig juridisk bistand på samme vilkår som i andre sager.

Konsekvenser for jobbet

Hvis du er offentligt ansat og dømmes for noget strafbart, underretter rigsadvokaten din arbejdsgiver. Det betyder ikke, at du automatisk mister dit job. Men det kan ske - også selv om du er dømt for noget, der ikke har med arbejdet at gøre. Arbejdsgiveren skal i det enkelte tilfælde vurdere, om dommen betyder, at du er uegnet i dit nuværende job. Sørg for altid at få hjælp af Danmarks Lærerforening i disse sager.